Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte võistkondlikud meistrivõistlused males

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakoolide õpilastele võistlusvõimalusi ja propageerida maleharrastust koolinoorte seas. Selgitada parimad koolide malevõistkonnad.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 21. jaanuaril 2006.a. (seoses külmade ilmadega lükati edasi 4.märtsile) algusega kell 11.00 Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli tn.1).

III Osavõtjad

Osa võtma oodatakse maakoolide 4- liikmelisi võistkondi kahes vanuseastmes:
nooremad 3.-6. klassi ja vanemad 7.-9.kl. õpilastest.
Kool võib osa võtta ühe või mitme võistkonnaga ühes või mõlemas vanuseastmes.

IV Võistluste korraldus

Võisteldakse eraldi kahes vanuserühmas võistkondlike matšidena. Ajakontroll partiile 20 minutit. Olenevalt kohaletulnud võistkondade arvust mängitakse 5-7 vooru kas turniiri- või šveitsisüsteemis.
Võistluse läbiviija ja peakohtunik on Aksel Rei.
Tel. 56957662.

V Autasustamine

Esimesele kohale tulnud võistkondi autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega. Võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VI Registreerimine

Osavõtust teatada hiljemalt 1.märtsiks 2006.a. peakohtunikule või koolile (tel/fax 38 50 824).
Võistkondade saabumine 4.märtsil 2006.a. kell 10.00-10.45.

VII Majandamine

Osavõtuga tekkivad kulud kannab võistkonna lähetaja. Võistlusruumid võimaldab Paide Ühisgümnaasium.
Autasustamisega ja võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kannab EMSL "Jõud".

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner