s4283

16. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND           PDF

I     Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.

 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.

 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 6.- 7. veebruaril 2019. aastal Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses https://tervisesport.ee/ .
Saabumine kolmapäeval, 6. veebruaril kell 10.00 – 10.45.

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed.
Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartumaa Spordiliidu ja Elva Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, välja arvatud suusavarustus.

V         Spordialad 

 1. Suusatamine
 2. Discgolf
 3. Uisutamine
 4. Lauatennis
 5. Laskmine
 6. Noolevise
 7. Sudoku
 8. Korvpalli vabavisked
 9. Kombineeritud võistlus
 10. Tehnikasport (ATV)

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine 

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 31. jaanuariks 2019. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet, T-särgi number ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil: toomas.jarveoja@elva.ee
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X         Muu info

Toomas Järveoja, Elva vallavanem – tel 5153699, e-mail: toomas.jarveoja@elva.ee  

 

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE Tartumaale, Elva valda!

AJAKAVA

Kolmapäev, 6. veebruar 2019

Kogunemine kell 10.00 Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses.

11.00               Avamine                                 Tartumaa Tervisespordikeskus
11.45               Suusatamine ca 3km              Tartumaa Tervisespordikeskus
12.40               Discgolf                                  Tartumaa Tervisespordikeskus
13.00               Uisutamine                             Verevi järv / Tartumaa Tervisespordikeskus

13.30               Lõuna                                     Tartumaa Tervisespordikeskus
14.00               Lauatennis                              Tartumaa Tervisespordikeskus          
14.00               Laskmine                                Tartumaa Tervisespordikeskus
17.30               Majutus ja saun                      Tartumaa Tervisespordikeskus
20.00               Õhtusöök ja peoõhtu              Tartumaa Tervisespordikeskus
21.30               Noolevise                               Tartumaa Tervisespordikeskus

Neljapäev, 7. veebruar 2019

8.00-8.45        Hommikusöök                         Tartumaa Tervisespordikeskus
  9.00               Sudoku                                   Tartumaa Tervisespordikeskus
10.00               Korvpalli vabavisked              Elva Puiestee 2
                        Kombineeritud võistlus           Elva Puiestee 2
12.30               Tehnikasport   ATV                Tartumaa Tervisespordikeskus
13.30               Lõuna                                     Tartumaa Tervisespordikeskus
14.00               Lõpetamine                            Tartumaa Tervisespordikeskus

Info spordialade kohta

 1. Suusatamine
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses ca 3 km, ühisstart. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg. Täpne juhend selgub kohapeal.

 2. Discgolf
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses. Kokku sooritatakse 20 viset neljalt erinevalt kauguselt. Paremusjärjestuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

 3. Uisutamine
  Võistlus toimub Verevi järvel või Tartumaa Tervisespordikeskuses (sõltub jääoludest) . Hokikepiga litri vedamine.

 4. Lauatennis
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist.

 5. Laskmine
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses. Lastakse laserrelvast.

 6. Noolevise
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

 7. Sudoku
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses

 8. Korvpalli vabavisked
  Võistlus toimub Elva Puiestee 2 võimlas. 20 vabaviset.

 9. Kombineeritud võistlus
  Võistlus toimub Elva Puiestee 2 võimlas, kavas osavusülesanded.

 10. Tehnikasport (ATV)
  Võistlus toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses. Kavas on ATV sõit. Lõplik võistlusjuhend selgub kohapeal

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Vallavalitsus
Tartumaa Spordiliit
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Elva Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner