Eesti väikelinnade  2006.a. talimängude juhend

I. Eesmärk

Sportliku tegevuse hoogustamine väikelinnades, tervislikult ja meeldivalt vaba aja veetmine ja sportlikumate väikelinnade selgitamine.

II. Aeg ja koht

Talimängud toimuvad Sindis 11.veebruaril 2006.a. Võistluste staap asub Sindi Gümnaasiumis.
Mandaat 11.veebruaril 2006.a. kell  9.00 - 10.45.

III. Juhtimine ja korraldamine

Talimängude üldjuhtimist teostab Eesti Maaspordi Liit "Jõud", võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit koostöös Sindi Linnavalitsuse ja SK “Kaljuga”.
Kavasolevatel spordialadel rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Mängude kava ja tulemuste arvestamine

Talimängudest lubatakse osa võtma kõigi Eesti väikelinnade (elanikke kuni 10000) spordihuvilisi

1. Suusatamine

Suusatamisviis on vaba. Võistluspaik on  Jõulumäe (25 km Sindist), heade lumeolude korral Pärnus Raeküla metsas.

Programm ja vanuseklassid: mehed, naised, meesveteranid, naisveteranid.

Teatesuusatamine:   4 x 3 km   
I etapp - naisveteran
II etapp  - meesveteran
III etapp  - naine
IV etapp  - mees

Individuaaldistantsid: mehed, meesveteranid- 6 km ja naised, naisveteranid- 3 km.
Vastavalt lumeoludele võivad distantsid muutuda.

Maksimaalselt võistkonnas 6 meest ja 6 naist.
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse 5 parema  mees- ja 5 parema naisvõistleja ning teatevõistkonna kohapunktide summeerimise teel. Punkte antakse 30-le paremale, I - 33, II - 30, III- 28, IV 27, V - 26, VI - 26p. jne.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Teatevõistlus koefitsendiga  2,0.
Võrdse punktisumma korral arvestatakse paremaid individuaalkohti.

Veteranide vanuseklassid:
Veteranid naised- 1971 ja varem sündinud, veteranid mehed- 1966 ja varem sündinud.

2. Male

Mängitakse Sindi Gümnaasiumis.
Võistkonnas 2 mees- ja 1 naismängija.
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.
Igal võistkoonal võtta kaasa 2 komplekti mänguvahendeid ja 2 kella.

3. Kabe

Mängitakse Sindi Gümnaasiumis.
Võistkonnas 3 mees- ja 1 naismängija.
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.
Igal võistkonnal kaasa võtta 2 komplekti mänguvahendeid ja 2 kella.

4. Bridz

Mängitakse Sindi Gümnaasiumis.
Peetakse võistkondlik turniir, kus ühest väikelinnast osaleb 2 paari.
Arvestusse läheb võistkonna poolt kogutud punktide summa. Võrdsuse korral arvestatakse omavahelisi kohtumisi. Täpne süsteem peale eelregistreerimist.

5. Lauatennis

Mängitakse Paikuse võimlas (Sindist 6km Pärnu poole).
Võistkonnas 2 mees- ja 1 naismängija.
Täpne võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist.

6. Paarisvõrkpall  mehed

Võistkonnas 2 mängijat.
Võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist.

7. Paarisvõrkpall  naised

Võistkonnas 2 mängijat.
Võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist.

V. Üldvõitja selgitamine

Üldise paremusjärjestuse määramisel arvestatakse suusatamist ning 5 paremat spordiala. Paremus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel vastavalt osalevate väikelinnade võistkondade üldarvule. Võrdsete punktide korral läheb arvesse suusatamise tulemus.

VI. Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ,võistkondade liikmeid medali ja  diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
Üldkokkuvõttes autasustatakse kolme paremat väikelinnade võistkonda karikate ja diplomitega.

VII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse Eesti MSL “Jõud” eelarvest ja laekuvatest osavõtumaksudest.

Osavõtumaks 70.- krooni iga osavõtja kohta  tasuda hiljemalt  27.jaanuariks 2006.a. Sindi Spordiklubi "Kalju" arveldusarvele Hansapangas 1120225081 märgusõnaga "Talimängud". Mandaadis tasumisel osavõtumaks  100.- krooni. Mittevõistlejatele osavõtumaksu ei tagastata ja kedagi osavõtumaksu maksmata võistlema ei lubata.
Lähetuskulud kannavad lähetajad.

Toitlustamise võimalus ettetellimisel  Sindi Gümnaasiumis.
Lõunasöögi maksumus  45.- krooni. Tasumine ülekandega Sindi Gümnaasiumi arveldusarvele Hansapangas nr.1120191021. Ettetellimisel on võimalik tasuda ka sularahas samal päeval.

VIII. Registreerimine

Eelregistreerimine hiljemalt 27.jaanuariks 2006.a. kirjalikult koos aladest osavõtjate nimede ja sünniaegadega. Suusatamises vajalik täpne sünniaeg ja võistlejate nimesid on võimalik täpsustada ja muuta nimelist ülesandmist kuni 03.veebruarini 2006.a.

Registreerimine:                                               Toitlustamine:

Sindi Spordiklubi "Kalju"                             Sindi Gümnaasium
Kooli  9, Sindi 86705   Kooli 9, Sindi 86705
Fax. 4452444   Fax. 4452444           
e-mail  helle.artel@mail.ee   e-mail helleart@hot.ee

Info: Helle Artel  56699791, Kaiu Kustasson 5149380.

IX. Üldiselt

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab enne mänge EMSL "Jõud" või Pärnumaa Spordiliit, talimängude ajal peakohtunik.

Kõikidel aladel on lubatud igal väikelinnal osaleda ainult ühe võistkonnaga.

Head harjutamist ja kohtumiseni  Sindis!

Eesti Maaspordi Liit "Jõud" ja Sindi Linnavalitsus koos Pärnumaa Spordiliiduga.

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner