Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused novuses 2019 a.

Juhend -pdf

Eesmärk
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2019. a meistrid Novuses.
Selgitada välja maakondade võistkondlik paremusjärjestus Novuses.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad  2. märtsil 2019. a Kadrina Huvikeskuses (asukoht)
Registreerimine ja loosimine toimub kell 9.00-9.45 Kadrina Huvikeskuses.
Võistluste algus kell 10.00.

Juhtimine ja korraldamine: 
Võistlused korraldavad Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti Novuse Liit ning MTÜ Kadrina Novuse SK, peakorraldaja Hillar Elva koos kohtunikekoguga.

Osavõtjad: 
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11. eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ning on tasunud osavõtumaksu.
Osaleda võivad kõikide Eesti maakondade sportlased.

Osavõtuklassid: neiud ja noormehed (2001. a ja hiljem); naised ja mehed, s 1960-2000 a ning naisveteranid ja meesveteranid üle 60 a (1959. a ja varem sündinud).
Mehed ja naised mängivad eraldi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja läbiviimise süsteem

Võistlused viiakse läbi Eestis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.
Mehed, meesveteranid ja noormehed, śveitsi süsteemis, 9 vooru. Naised, naisveteranid ja neiud mängivad vähemalt 7 vooru, sõltuvalt osalejate arvust, kas šveitsi või ringsüsteemis.
Mängitakse parem 6-st (4:0, 4:1, 4:2, 3:3).
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Üldsumma võrdsete punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger,  progresseeruv.
Ringsüsteemi korral võrdsete punktide korral määrab järjestuse omavaheline mäng(ud), Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse maakonna 5 parema võistleja kohapunktid olenemata võistlusklassist.
Igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar (löögikettad ja mänguseibid) ja laudade määrdeks boorhape.

Autasustamine

Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest, naisveterani ja meesveterani diplomi ning medaliga. Võitja võistkonda (maakonda) autasustatakse karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomiga.

Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks - mehed, naised, veteranid 5 eurot, noored osalustasuta. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Registreerimine
Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 28. veebruariks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.     
Peakorraldaja ja peakohtunik:       Hillar Elva, Kadrina Novuse SK; e-mail hillarelva@gmail.com
Peakohtuniku asetäitja, sekretär:  Guido Trees, MTÜ Eesti Novuse Liit, guidotrees@gmail.com
                                                 tel.5278 829

Eestimaa Spordiliit Jõud
Eesti Novuse Liit
MTÜ Kadrina Novuse SK
 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner