Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" täiskasvanute meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2006.a. meistrid  lauatennises meestele ja naistele kõigis mänguliikides.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 11. märtsil 2006.a. Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumi võimlas.
Võistluste algus kell 11.00.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta võistlejad EMSL "Jõud" maakondade spordiühendustest.
Vanusepiirangut ei ole.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Haapsalu Spordiliit "Läänela".
Heikki  Sool 5205204
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõigis mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 50.- EEK võistleja kohta ja
see tasutakse läbiviijale. Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik. Osavõtust teatada hiljemalt  7.märtsiks läbiviijale (H.Sool   5205204) või sool@hot.ee .

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner