Eesti valdade X individuaalsed meistrivõistlused vene kabes

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Võistluste eesmärgiks on:
- pakkuda valdade kabetajatele võistlemisvõimalusi.
- selgitada vabariigi valdade meistrid vene kabes naistele ja meestele.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 8.aprillil 2006.a. Jõgeval Kaitseliidu õppeklassis algusega kell 11.00.
Saabumine kuni kella 10.30- ni Kaitseliidu õppeklassi (Aia tn. 4).

III  Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide valdade nais- ja meeskabetajaid.

IV Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eesti Maaspordi Liit "Jõud" ja viib läbi Jõgevamaa Spordiliit "Kalju".
Võistluste läbiviimise süsteem ja ajakontroll pannakse paika võistluspaigas sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust. Võistlused toimuvad vastavalt Eestis kehtivale kabekoodeksile.

V Autasustamine

Esimesele kolmele kohale tulnud nais- ja meesvõistlejaid autasustatakse EMSL "Jõud"poolt vastavalt kuld-, hõbe-või pronksmedaliga ja diplomiga.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud"eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse läbiviijale võistluspaigas. Osavõtjate lähetuskulud tasub osavõtja või lähetaja.

VII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 5.aprilliks 2006.a. tel.  7745364 (Sulev Luht).

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner