Eesti omavalitsusjuhtide III talimängud

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Spordipäevad toimuvad 23-24. märtsil 2006. aastal Võrumaa Rõuge vallas.
Saabumine Rõuge Põhikooli juurde 23. märtsil kuni 13.00.

Osavõtjad

Spordipäevast kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte. Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Rõuge vald koostöös EMSL “Jõud”, Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Spordiliiduga. Spordivahendid kindlustab läbiviija, v. a. murdmaasuusad (soovi korral võivad olla ka muud isiklikud spordivahendid kaasas).

Spordialade programm

  1. suusatamine
  2. slaalom
  3. kelgutamine
  4. darts
  5. jäähoki täpsuslöögid
  6. lumerajasõit GAZ-53
  7. ergomeetril sõudmine
  8. korvpalli täpsusvisked
  9. jalgpalli täpsuslöögid
  10. uisutamine

Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümnest seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Punkte antakse alljärgnevalt:

I koht – 50 p.
II koht – 48 p.
III koht – 47 p.
IV koht – 46 p. jne.

Arvestus toimub kahes vanuseklassis, kuni 40 eluaastat ja veteranidele üle 40. eluaasta. Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi EMSL “Jõud” auhinnaga.

Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL “Jõud” eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1300.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 200.-  krooni (sisaldab toitlustamist, majutamist).

Registreerimine

Oma osalusest teata ja osavõtumaksu palume üle kanda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele SEB Ühispanga kontole nr 10402006965009 märksõna “Talispordimängud” 16 märtsiks 2006.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas. Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine:
Rõuge Vallavalitsus
Tel. 7859312
e-mail: vald@rauge.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, helista kindlasti, võib-olla saad abi. Peatse kohtumiseni.

Lugupidamisega

Kalvi Kõva
Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees,
Rõuge vallavanem
5216732

 

Eesti omavalitsusjuhtide III talimängud

Ajakava

23. märts 2005

Kuni kella 13.00 saabumine, registreerimine, Rõuge Põhikoolis

13.15-13.45 Lõunasöök 

14.00 Avamine Rõuge Põhikooli võimlas

14.30 Suusatamine Rõuge suusarajal

15.30 Slaalom Rõuge Kirikumäel

16.30 Kelgutamine Rõuge Kirikumäel

17.30 Lumerajasõit Rõuge lumerajal

19.00 Saun

20.00 Õhtusöök, peoõhtu Suurjärve Külalistemajas

24. märts 2005

9.00 Hommikusöök Suurjärve Külalistemajas

10.00 Uisutamine Rõuge Põhikooli liuväljal

11.00 Jäähoki täpsusvisked Rõuge Põhikooli liuväljal

12.00 Korvpalli vabavisked Rõuge Põhikooli  võimlas

12.00 Ergomeetril sõudmine Rõuge Põhikooli  võimlas

13.00 Lõunasöök Rõuge Põhikooli sööklas

13.45 Darts Rõuge Põhikooli  võimlas

14.30 Jalgpalli täpsuslöögid Rõuge Põhikooli  võimlas

15.00 Lõpetamine Rõuge Põhikooli  võimlas

Võistluste ajakavas võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.

 

Võistlusalade kirjeldus

Suusatamine

Võistlused toimuvad Rõuge suusarajal. Distantsi pikkus on ca 2 km. Sõidustiil vabal valikul.

Slaalom

Võistlused toimuvad Rõuges Kirikumäel. Varustus saab korraldajatelt (isikliku varustuse olemasolul võib seda kasutada).

Kelgutamine

Laskmine kelguga mäest alla, mäkke tagasi koos kelguga. Võistlus toimub Rõuge Kirikumäel.

Darts

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli võimlas. Visatakse 301-st punktis 0 punktini.

Jäähoki täpsusvisked

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli liuväljal. 10 viset hokikepiga 8 meetrilt hokiväravasse. Kui litter puudutab enne väravajoont maad, kuid tabab, annab 1. punkti, tabamus õhust 2 punkti.

Lumerajasõit

Toimub Rõuge lumerajal. Sõidetakse Eesti Autospordiliidu tehnilistele tingimustele vastava veoautoga GAZ-53 . Võistlus toimub eraldistardist 1 ring.

Ergomeetril sõudmine

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli  võimlas. Distantsi pikkus on 500 m.

Korvpalli vabavisked

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli  võimlas. 20 viset vabaviske joonelt. Pall söödetakse viskajale kätte.

Jalgpalli täpsuslöögid

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli  võimlas. 10 lööki ca 15 meetrilt väravpalli väravasse. Õhust väravasse lendav pall 2 punkti, eelnev maapuude 1 punkt

Uisutamine

Võistlus toimub Rõuge Põhikooli liuväljal. Aja peale vahemaa läbimine. Uisud korraldajatelt (palun oma uiskude olemasolul need kaasa võtta).

Võitlusalades võib tulla väikseid korrektuure olenevalt ilmastiku tingimustest ja muudest faktoritest.

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner