Eesti valdade XIV suvemängud

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1. Suvemängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
a) pakkuda maaelanikkonnale võistlusvõimalusi.
b) selgitada valdade meistrid jalgrattakrossis, kergejõustikus, suundorienteerumises ning võistkondlikud meistrid naiste ja meeste võrkpallis, köieveos ja mälumängus.
c) selgitada parimad vallad programmis olevatel spordialadel ning mängude üldkokkuvõttes.

II  Aeg ja koht

2. Suvemängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:
a) Võrkpall  alagrupid: 15.-16.aprillil  2006.a.
(kohad ja läbiviijad selguvad peale eelregistreerimist)
b)Finaalvõistlused kergejõustikus Paikuse valla staadionil ning võrkpallis naistele ja meestele 8.-9.juulil Politsei Kolledzi staadionil.
Jalgrattakrossis Jõulumäel 8.juulil, orienteerumises Metsakülas 8.juulil 2006.a. ning mälumängus ja köieveos Paikusel 8.juulil 2006.a.

III  Juhtimine ja korraldamine

3.Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eesti Maaspordi Liit"Jõud".
4.Suvemängude läbiviimist teostab Paikuse vald ning Pärnumaa Spordiiit.

IV  Osavõtjad

5.Suvemängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi valdade võistkondi.
6.Võistkondi lubatakse spordialadel komplekteerida antud valla territooriumil elavatest või põhikohaga töötavatest (õppivatest) sportlastest.
7.Vald võib mängudel olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.

V  Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse tingimused

8. Mängude kavas on  järgmised spordialad:
a) KERGEJÕUSTIK  - võistkonna  suurus  piiramatu
P r o g r a m m i s :
Noormehed (U-2O)                                    Mehed sünd. 1967-1986.a.
sünd. 1987.a. ja hiljem
1OO m                                                      1OO m
4OO m                                                      4OO m
15OO m                                                    15OO m
5OOO m                                                   5OOO m
kaugus                                                      kaugus
kõrgus                                                       kõrgus
kuul  ( 6 kg )                                               kuul
oda  (7OO g)                                              oda
ketas (1,75 kg)                                           ketas
                                                                
4 x 1OO m  (ainult ühes gr.)

Meesveteranid
I gr.                                                          II gr.
1957-1966.a. s.                                         1956.a.  ja varem s.
1OO m                                                     1OO m
8OO m                                                     8OO m
3OOO m                                                   3OOO m
kaugus                                                     kaugus
kuul                                                         kuul (6 kg)
ketas                                                       ketas (1,5 kg)
oda                                                          oda

Neiud (U-2O)                                            Naised
1987.a. hiljem s.                                       1972-1986.a. s.
1OO m                                                     1OO m
8OO m                                                     8OO m
15OO m                                                   15OO m
kaugus                                                     kaugus
kõrgus                                                      kõrgus
kuul                                                          kuul
ketas                                                        ketas
oda                                                           oda
                                                               
4 x 1OO m  (ainult ühes gr. )

Naisveteranid
I gr.1962-1971.a. s.                                    II gr. 1961.a. ja  varem s.
1OO m                                                     kaugus
4OO m                                                     1OO m
15OO m                                                   4OO m
kaugus                                                     15OO m
kuul                                                          kuul (3 kg)
ketas                                                        ketas
oda                                                           oda

Võistkondlik paremusjärjestus valdadele:
Liidetakse 20 paremat tulemust + parim teatejooks, kusjuures I- 25 p., II -23 p., III-21 p., IV-19 p., 5.-18 p. jne. Teates koefitsent 2,0. Punktide võrduse korral on määravaks parem koht arvesse minevas teatejooksus, selle  puudumisel suurem esi- või paremate kohtade arv.

b)  VÕRKPALL meestele ja naistele
Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 15.-16.aprillil 2006.a.läbi 8 alagruppi, kust 2 paremat pääsevad edasi finaalturniirile. Eelmise aasta 8 paremat nais-ja meeskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis. Mängitakse parem 3 geimist. Alagruppides mängitakse kõik kohad välja. Finaali pääsenud võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa.
Finaalis mängitakse 4 alagrupis, kust võitjad selgitavad kohad 1-4-ni. Alagrupi 2-sed selgitavad 5-8. jne. Mängitakse parem 3 geimist. Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Alagruppide ja finaalide mängud mängitakse parem kolmest geimist, kohamängud 5.-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
Mängitakse FIVB saalivõrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saalivõrkpall.

NB!
Eelregistreerimine alagruppidest osavõtuks teostada 1. aprilliks 2006.a., kas  kirjalikult 10137 Tallinn, Toompuiestee 21, MSL "Jõud" M.Reimann  6622653 või tel./faks  6622651  või msljoud@hot.ee. Elektronkirjas kindlasti ära märkida kontakttelefon.
Ühtlasi palume avaldada soovi alagrupi läbiviimiseks.

c)  KÖIEVEDU
Võistkonna suuruseks on 5 sportlast + 1 reserv + kapten. Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

d)  SUUNDORIENTEERUMINE
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlused toimuvad eraldi arvestusega naistele (D-21 sünd.kuni 1972.a. ja hiljem, D-35 sünd. 1962 -1971.a., D-45  sünd.1961. ja varem) ja meestele (H-21 sünd. 1967.a.ja hiljem, H-40 sünd.1957-1966 ja H-50 sünd.1956.a. ja  varem).
Võistkonna arvestusse läheb 5 paremat tulemust kokku, kusjuures I koht nii naiste kui meeste arvestuses vanusegruppides annab 40 punkti, II koht-37, III-35, IV -33, V -32  jne. Suurem punktide arv määrab paremusjärjestuse. Mittearvesseminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

e)  MÄLUMÄNG
Võistkonna suuruseks on 5 inimest.
Teemad: "Sport"  -15 küsimust ja "Varia" -15 küsimust.
Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv. Punktide võrdsuse  korral lisaküsimused.

f)  JALGRATTAKROSS
I start   põhiklass (maastikuratas kohustuslik)
M-16 ( 1990-1991.a.s.)  M.-18 (1988-1989.a. s.) M (1967-1987.a.s.)

II start (jalgratta valik vaba)
M-14 (1992-1993.a.s.), M- 40-54 (1952-1966.a.s.), M-55 (1951.a. ja varem) ja naised.
NB!   Kõigil osavõtjail kiiver kohustuslik.
(Osavõtjate arvust sõltuvalt võib startide arv suureneda)

Valdade paremusjärjestus selgitatakse 5 parema võistleja tulemuse põhjal, sõltumata grupist, kusjuures I koht  igas grupis (7 gruppi) annab 40 p., II-37, III-35, IV -33, V -32  jne. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad valdade võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI   Suvemängude   üldvõitja  selgitamine

9. Mängude üldvõitja (valla) selgitamiseks liidetakse iga valla kergejõustiku võistkonna tulemusele kolme parema võistkonna kohapunktid teistelt programmis olevatelt spordialadelt, kusjuures kohapunkte antakse järgmiselt:
I koht  -50 p., II-47,III-45, IV -43,V -42 p.jne.

Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht  kergejõustikus.
Võrkpallis finaali mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele. Mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, mittearvesseminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

VII Autasustamine

10. Mängude üldvõitjat võistkonda autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud valdade võistkondi väikeste karikate ja diplomitega.
11. Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale  tulnud võistkondi diplomitega.
12. Spordialadel  I-III  kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid  autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VIII Majandamine

13. Finaalvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks finaalvõistlustest on 70.- krooni iga osavõtja kohta sõltumata spordialast. Raha tuleb üle kanda hiljemalt 1. juuliks 2006.a. Paikuse Vallavalitsuse arvele EÜP 10902001671005 märgusõna suvemängud.

Kontaktisik  Valli Roosmaa -  4453607 või 5294821

14. Võrkpalli alagruppidest osavõtumaks on 500.- krooni võistkonna kohta ja see tasutakse koos eelregistreerimisega Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" a/arvele 10052037323002  EESTI ÜHISPANK.
15. Finaalvõistlustel organiseeritakse ühistoitlustus Paikuse sööklas :
8.07        lõunasöök           40.-
8.07.       õhtusöök             35.-
9.07.       hommikusöök      35.-
9.07.       lõunasöök            40.-

Raha palume üle kanda Paikuse Vallavalitsuse arvele pangarekvisiidid:
a/a  10902001671005  EÜP, märgusõna "Suvemängude toitlustamine". Ülekandes ära märkida kas täiskomplekt või toidukordade kaupa. Raha üle kanda 1.juuliks  2006.a. Hilisemaid taotlusi toitlustuse korraldaja ei  aktsepteeri.
Kontaktisik Aare Külaots - 5238053.

16. Finaalvõistlustel on majutus telkidega. Telgid ja magamisvarustus on vajalik endal kaasa võtta.
Põrandamajutuse võimalus: 1. Paikuse Põhikool 2. Paikuse Spordikeskus.
Majutuse kontaktisik Roland Simanis - 55578651.
Broneerivad ja tasuvad soovijad ise.

Täiendav info mängude kohta:
Roland Simanis - 55578651.
Kaiu Kustasson - 5149380

IX   Eelregistreerimine

17. Eelregistreerimine teostada kirjalikult  (10137 Tallinn, Toompuiestee 21 EMSL "Jõud") või tel. 6622653- M.Reimann või faks 6622651 või e-post msljoud@hot.ee 1.aprilliks 2006.a. võrkpallis (palume ära märkida ka soov alagrupi läbiviimiseks).
Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja alagruppidesse loositakse ainult need võrkpalli võistkonnad, kellelt on laekunud osavõtumaks. Eelturniiride kohad ja koosseisud pannakse üles EMSL "Jõud" koduleheküljele www.joud.ee . EMSL "Jõud" kannab kõigile alagruppe läbiviivatele valdadele/spordiklubidele alagruppide läbiviimise kulude katteks osavõtjate osavõtumaksu üle hiljemalt 10. aprilliks 2006.a.

Suundorienteerumise registreerimine teostada hiljemalt 20.juuniks 2006.a. elekronposti aadressil sander@lv.parnu.ee  näidates ära osavõtjad võistlusklasside kaupa koos sünniaastaga ja Sportidendi (SI) number või rentimise vajadus. Täiendav info orienteerumisvõistluste kohta telefonidel 5083837, 4430674 (Sander Blehner).

1.juuliks 2006.a. teatada osavõtt finaalvõistlustest teistel spordialadel. Samuti toitlustamist soovivate inimeste arv.

18. Mandaatkomisjonile, mis töötab Paikuse spordihoones 8. juulil kella 8.00-10.00 tuleb igal võistkonnal esitada vallavanema allkirjaga ja valla pitsatiga kinnitatud üldregistreerimisleht kõigi osavõtjate nimedega ja tehnilised ülesandmislehed iga  spordiala kohta eraldi lehel ning maksekorraldus osavõtumaksu tasumise kohta ülekandega. Osavõtumaksu saab tasuda mandaadis ka sularahas.
19. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

X Üldiselt

1. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi  EMSL "Jõud", võistluste ajal  läbiviija.
2. Protokollid pannakse üles Paikuse Põhikooli kodulehele www.ppk.edu.ee ja Jõudi kodulehele www.joud.ee .
3. Eelinfo EMSL "Jõud" kodulehel www.joud.ee 

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner