Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" veteranide meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakondades elavatele lauatennise veteranidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja MSL "Jõud" parimad  nais- ja meesveteranid lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 9.aprillil 2006.a Koeru Keskkooli võimlas (Järva maakond).
Saabumine võistluspaika kella 11.00.ks.

III  Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõik Eesti maakondades ja maakonna linnades elavad või maakondade klubides registreerunud lauatennisistid, kes on vanemad kui 35 a. (naised) ja 40 a. (mehed).

IV Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Koeru Spordiklubi (U.Virves).
Võistlused on individuaalsed ja viiakse läbi kolmes grupis:

Naised   35-44 a; 45-54 a. ja 55 a. ja vanemad
Mehed
   40-49 a; 50-59 a. ja 60 a. ja vanemad

NB!  Paarismängud toimuvad ühes grupis.

V Autasustamine

I-III  kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja paarismängudes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.
Võistlejate lähetuskulud kannab osavõtja
või lähetaja.

Eelregistreerimine:
Oma osavõtust informeerida hiljemalt 4.aprilliks 2006.a. telefonil 58363854 (Urmas Virves).

VII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner