Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2019.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 18.oktoobril 2019.a. Pärnu Spordihallis ( Riia mnt. 129 ).
Mängude algus 10.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2005. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal tel. 53494331 info@psl.ee Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine, tel.5018259, e-post: mehismerilaine@hot.ee

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Mängitakse viiel väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda Pärnumaa Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Toitlustamine ettetellimisel Pärnu Spordihalli kohvikus. Toidu maksumus on 4 EURi iga võistkonna liikme kohta ( sisaldab praad + jook ).

VIII Registreerimine
Registreerimine ja toitlustuse ettetellimine teha hiljemalt 10.oktoobriks 2019.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse
www.joud.ee  ja www.psl.ee
NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner