Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

                  AJAKAVA

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliit Jõud 2019.a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 18.oktoobril 2019.a. kell 10.00 Felixhallis, Lille tn 2 Põltsamaa

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2005. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Jõgevamaa Spordiliiduga „Kalju“. Võistlused viib läbi SA Põltsamaa Sport. Võistluste peakohtunik on Toivo Uusna tel. 5036945 e-post sport@poltsamaa.ee
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Mängitakse kolmel väljakul.

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda SA Põltsamaa Sport a/a-le.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

Võimalik on registreerimisel ette tellida toitlustus/lõuna Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sööklas, maksumusega 5€.

VII Registreerimine
Registreerimine teostada hiljemalt 6.oktoobriks 2019.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Jõgevamaa Spordiliit „Kalju“
SA Põltsamaa Sport

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner