Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend - (juhend doc)

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate        selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub pühapäeval, 17. novembril 2019. aastal algusega kell 11.00 Raplamaal Rapla vallas Kuimetsa rahvamajas. Asukoht kaardil - Kuimetsa rahvamaja

Võistlejate nimeline registreerimine eelregistreerimise alusel toimub võistluspaigas kuni kell 10:40

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ning viib läbi Rapla Maakonna Spordiliit ja Kaiu Spordiklubi.
Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 2001.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2005.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2009.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse. Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis.

Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 2 sekundit. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

a) Buchholz; b) Buchholz ilma nõrgema vastaseta jne.; c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Paarimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava

Registreerimine                   10.00 – 10.40
Võistluste avamine              11.00 – 11.10
I voor                                  11.10 - 11.50
II voor                                 11.55 - 12.35
III voor                                12.40 - 13.20
Lõunapaus                         13.20 – 14.00
IV voor                                14.00 – 14.40
V voor                                 14.45 - 15.25
VI voor                                15.30 – 16.10
VII voor                               16.15 - 16.55
Võistluste lõpetamine          17.00

VI Autasustamine

EMSL Jõud autasustab kõikide võistlusklasside (A, B, C, D) I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. Võistlusklasside (A, B, C, D) üldvõitjaid autasustatakse eriauhindadega.

VII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ning see tasutakse Rapla Maakonna Spordiliidule arve alusel. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Võistlejatel on võimalus tellida lõunasöök (supp ca 2€). Tellimus teha võistlusele registreerumisel.

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine palume teha hiljemalt 15. novembriks 2019 EML-i kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija või klubi volitatud esindaja poolt. Registreerimisvorm asub aadressil: http://www.maleliit.ee/kalender/

Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende võistlejate registreerimine teha e-posti teel aadressile: kaiu@raplakultuur.ee ja orav.marko@gmail.com teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna ning arve maksja rekvisiidid. Hilinenud registreerumistel lisandub osavõtutasule 3 eurot.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlust EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija koos peakohtunikuga.
Täiendav info – Aivo Sildvee 5109491.
Võistluste peakohtunik on FA Hendrik Olde telefon 5142625; e-post: hendriko66@gmail.com

Eestimaa Spordiliit Jõud
Rapla Maakonna Spordiliit
Kaiu Spordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner