Eestimaa Spordiliit Jõud 2020. a meistrivõistlused
noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is      

Osaleb 11 võistkonda.

II etapp - alagrupid ja AJAKAVA     

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020. aasta meistrid noormeeste käsipallis.

II Aeg ja koht

 

Võistlused toimuvad kahe etapi kokkuvõttes.
Esimene etapp toimus 30. novembrist 1. detsembrini 2019.a Kehras ja teine etapp 4.-5. septembril 2020.a Kehras.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2006. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Kehra Käsipall.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

Võistkondade paremusjärjestus selgub kahe etapi kohapunktide liitmise teel.
Kohapunktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teisel etapil.

V Autasustamine

Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse võitjat võistkonda karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
Kahe etapi kokkuvõttes valitakse selles vanuseklassais Jõud MV All Star Team, keda autasustatakse eriauhindadega (7). 

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot ühe etapi eest, kahe etapi eest korraga tasudes on osavõtumaks 60 eurot,  mis tuleb tasuda Spordiklubile Kehra Käsipall.
Kõik  võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Indrek Lillsoo - telefon 5114295 või indrek.lillsoo@hckehra.ee  .

Registreerimine teha hiljemalt - esimesele etapile 25. novembriks 2019.a. 
                                                - teisele etapile 28. augustiks 2020.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.
Info:
 www.joud.ee  ja www.hckehra.ee .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Kehra Käsipall 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner