17. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus „Tunne Häädemeeste valda“

Juhend-pdf

Seoses koroonaviirusega Eesti omavalitsusjuhtide talvist mitmevõistlust käesoleval aastal ei toimu.

Uuendatud võistlusjuhend ja ajakava.

JUHEND

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.
 5. Tutvustada Häädemeeste valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 1.-2. aprillil 2020. aastal Häädemeeste vallas.
Saabumine kolmapäeval, 1. aprillil kell 11.00 Pärnu Bay Golf Links, aadress Klubi tee 1 Reiu küla Häädemeeste vald.

Majutus - Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Koduleht: http://www.joulumae.ee

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Häädemeeste Vallavalitsuse, Pärnumaa Spordiliidu ja Jõulumäe Tervisespordikeskusega. Spordivahenditega kindlustab läbiviija, vajadusel ka suusavarustusega.

V         Spordialad                           

 1. Golf
 2. Sulgpall
 3. Autosprint
 4. Kurling
 5. Jalgratta maastikusõit
 6. Noolevise
 7. Discgolf
 8. Orienteerumine
 9. Sangpomm
 10. Ammulaskmine

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Häädemeeste Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 25. märtsiks 2020. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet, T-särgi number ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil: karel.tolp@haademeeste.ee
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X         Muu info

Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem – tel 56673533, e-mail: karel.tolp@haademeeste.ee
Eestimaa Spordiliit Jõud - Tarmo Volt, tel 5040612, e-mail: tarmo@joud.ee

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÄRNUMAALE!

AJAKAVA    (orienteeruv)                        

Kolmapäev, 1. aprill

11.00               Lõunasöök Pärnu Bay Golf Links
11.40               Avamine Pärnu Bay Golf Links
12.05               Golf Pärnu Bay Golf Links
13.30               Sulgpall Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
15.00               Majutus Jõulumäe Tervisespordikeskuses
15.30               Kurling Jõulumäe Tervisespordikeskuses
17.15               Autosprint Jõulumäe Tervisespordikeskuse läheduses
18.30               Jalgratta maastikusõit Jõulumäe Tervisespordikeskuse läheduses                             
19.00               Saun Jõulumäe Tervisespordikeskuses
21.00               Pidulik õhtusöök ja esinejad Jõulumäe Tervisespordikeskuses
22.00               Noolevise Jõulumäe Tervisespordikeskuses peo käigus                 

Neljapäev, 2. aprill

8.00-8.30        Hommikusöök Jõulumäe Tervisespordikeskuses
8.50ks             Välja registreerimine Jõulumäe Tervisespordikeskusest
9.00                 Discgolf Jõulumäe Tervisespordikeskuses                         
10.30               Orienteerumine Reiu külas
11.30               Sangpomm Häädemeeste Eakate Kodus
12.30               Ammulaskmine Häädemeeste Keskkoolis
13.30               Lõunasöök Häädemeeste Keskkoolis
14.00               Lõpetamine, autasustamine Häädemeeste Keskkoolis

Info spordialade kohta

1. Golf.
Toimub Pärnu Bay Golf Liksis.  Paremuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne löökide arv.

2. Sulgpall
Võistlus toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Võistluse läbiviimise süsteem selgub kohapeal. Võimalusel võta kaasa oma reket ja kindlasti vahetusjalatsid.

3. Autosprint.
Auto ja kiiver korraldaja poolt. Auto on esiveoline. Raja pikkus 1-1,5 km, pinnas kruus ja asfalt. Rajaga tutvumine jalgsi. Iga võistleja allkirjastab dokumendi, kus võtab enda tervise ja autoga juhtunu enda kanda. Auto maksimaalne kahju kuni 2000.- eurot. 

4. Kurling.
Kurlingukivide libistamine jääl täpsusele. Alagruppide arv ja voorude arv selguvad kohapeal. Mängitakse looduslikul jääl. Jää puudumisel kasutatakse ratastega kivisid.

5. Jalgratta maastikusõit
Jalgratta maastikusõit. Raja pikkus saab olema ca 3,5 km. Rajakate nii asfalt, kruus kui pinnas. Ühisstart, paremusjärjestus finishisse jõudmise järjekorras. 

6. Noolevise
Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat tulemust. Paremuse määrab punktide arv.

7. Discgolf.
Mängitakse discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga saada discgolfi ketas korvi. Mängitakse vähemalt 9 korvi. Paremuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

8. Orienteerumine.
Toimub Reiu külas. Paremusjärjestuse määrab raja läbimise aeg. Toimub ka  boonussekundite lahutamine vastavalt sportlike lisaülesannete täitmisele.

9. Sangpomm.
Toimub Häädemeeste Eakate Kodus. Rebimine 3 minuti jooksul, 1 kord võib kätt vahetada. Naiste sangpomm 8 või 12 kg, meestel 24 kg. Paremuse määrab rebimiste arv.

10. Ammulaskmine
Toimub Häädemeeste Keskkooli spordihoones. Paremuse määrab punktide arv.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Häädemeeste Vallavalitsus
Pärnumaa Spordiliit
Jõulumäe Tervisespordikeskus

s4894

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner