Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises 2020 a.

Juhend - pdf

I    Eesmärk
     Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a. meistrid lauatennises.

II   Aeg ja koht
     Võistlused toimuvad laupäeval, 18. jaanuaril 2020 a. Haapsalu Spordikeskuses Lihula mnt.10.
     Võistluste algus kell 10.00. Saabumine kuni 9.45.
     Paarismängule registreerimine lõpeb kell 13.00.

III  Võistluste korraldamine
     Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
     Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate
     arvust. Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV  Osavõtjad 
      Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
      Mängitakse meeste ja naiste üksikmängus, meespaarismängus, naispaarismängus ja segapaarismängus.
      Vanusepiirangut ei ole.

V   Autasustamine
      I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või
      pronksmedali ja diplomiga.

VI  Registreerimine
     1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
         Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: heikki.sool@gmail.com
     2. Registreerimine teha hiljemalt 16. jaanuariks 2020.a.
         Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
      http://www.joud.ee/est/g161/ 
      Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette
      registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.

      Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
      Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
      Täpsem ajakava selgub peale eelregistreerimist.

VII  Majandamine ja osavõtumaksud
       Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
       Osavõtumaks on 10 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale.
       Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
       Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII  Üldiselt
       1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
       2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik
           Madis KOIT.

Eestimaa Spordiliit Jõud       Haapsalu Lauatenniseklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner