Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses 2020

Juhend - pdf

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020. a. meistrid sangpommi võistluses.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.
  3. Selgitada välja Häädemeeste valla meistrid sangpommi võistluses 2020. aastal.

II Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad 25. juulil 2020 a. Häädemeeste Keskkooli spordihoones
Võistluste avamine ja algus kell 12:00.
Võistlejate kaalumine kell 10:30-11:30.

III Juhtimine ja  korraldamine 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Valdi Killing, tel. +37256507474 , e-mail valdikilling1@gmail.com
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad

Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakonna territooriumil elavad, töötavad või õppivad sportlased. Võistkonda kuuluvate sportlaste arv ei ole piiratud. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm

Võistlused on täiskasvanutele ja U18 noormeestele (sündinud 2002 ja hiljem).
Võistkonna suurus on piiramatu.

Noormehed U18 (2002 ja hiljem sündinud) kehakaaludes -75 kg ja +75 kg; 16 kg sangpomm
Mehed kehakaaludes -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, -85kg, -95kg, +95 kg; 24 kg sangpomm
Naised kehakaaludes -68kg (12 kg sangpomm) ja +68 kg (16 kg sangpomm)

Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.
Naistel toimub ainult rebimine. 

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne . Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI Autasustamine

Kehakaalude kolme paremat võistlejat autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga. Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII Registreerimine

Registreerimine teha hiljemalt 20. juuliks 2020.a.
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks tasutakse Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta. Lähetuskulud kannavad lähetajad.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner