Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikud meistrivõistlused sulgpallis

Juhend - pdf

I.  Eesmärk ja ülesanne
1. Elavdada huvi ja hoogustada sulgpalli harrastamist Eestis. 
2. Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020. a parimad maakondade võistkonnad sulgpallis.

II.  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad EDASI LÜKATUD a algusega kell 11.00 Nõo Spordihoones (Kalju Aigro 1, Nõo alevik, Tartumaa).

III. Korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa spordiliit Jõud.
Võistluste peakohtunik on Mart Mäerand, telefon 5668 5268, e-post mart.maerand@gmail.com 
Võistluse peasekretär – Ülle Kaart, e-post Ylle.Kaart@mail.ee

IV. Osavõtjad ja programm
Osaleda saavad maakondade 2-4 liikmelised võistkonnad.

Üks kohtumine koosneb naiste ja meeste üksikmängust ning segapaarismängust.
Mängude järjekord: naiste üksikmäng, meeste üksikmäng, segapaarismäng.
Segapaarimäng mängitakse ka juhul kui seis pärast üksikmänge on 2:0.

V. Võistlussüsteem
Alagrupid + play-off.
Lõplik süsteem selgub pärast osalevate võistkondade arvu selgumist.
Mängitakse kahes erinevas tugevusgrupis:
I - grupp
II – grupp
Võisteldakse kahes tugevusgrupis:

-        Registreerimisel märgivad võistkonnad, kummas tugevusgrupis nad võistelda soovivad.
-        Samast maakonnast osalevaid võistkondi võidakse paigutada erinevatesse gruppidesse.
-        Lõpliku otsuse teeb peakohtunik arvestades võistkondade tugevust ja eelnevaid tulemusi.

VI.  Autasustamine
Mõlema tugevusgrupi võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega. Mõlema grupi II ja III kohale tulnud võistkonda autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.

VII. Registreerimine
Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 14. detsembriks
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII.  Majandamine
Osavõtumaks on 20 eurot võistkonna kohta. 
Osavõtumaks palun tasuda arve alusel EMSL Jõud arveldusarvele, SEB EE591010052037323002.

IX.  Üldiselt
1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner