Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tõstmises 2020

Juhend - pdf

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a. meistrid tõstmises.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus tõstmises.

II Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad 31. oktoobril 2020.a. Melliste spordihoones (asukoht)
Võistluste avamine ja algus kell 11.00, mandaat kuni 9.00 – 10.00 võistluspaigas.
Võistlejate kaalumine kell 9.00 - 10.00.

III Juhtimine ja  korraldamine 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Viktor Korobov, mobiil 5341 0227.

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad

Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlasi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm

Võistlused on individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud: 
Mehed: -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, -96kg, -102kg, -109kg  ja +109kg.
Naised: -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, -76kg  ja +76kg. Naiste paremusjärjestus kehakaaludes reastatakse Sinclairi punktide alusel.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.  

VI Autasustamine

Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII Registreerimine

Registreerimine teha hiljemalt 26. oktoobriks 2020a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, 
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Tartumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 6 €. Summa kanda Mäksa SK kontole EE371010220099219012 - MÄKSA SPORDIKLUBI hiljemalt 26.10.2020. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner