Eesti väikelinnade 37. suvemängud

JUHEND

I Eesmärk

Suvemängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
-         elavdada huvi liikumisharrastuse vastu
-         vaba aja sisustamine sportliku tegevusega
-         selgitada parimad väikelinnad programmis olevatel spordialadel
-         selgitada suvemängude  üldvõitja

II Aeg ja koht

Suvemängud viiakse läbi 8.-9..juulil 2006 Põlvas. Võistluste staap asub Mesikäpa Hallis (Kesk 25).

III Juhtimine ja korraldamine

Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koostöös Eesti Maaspordi Liidu “Jõud”, Põlva Linnavalitsuse, Põlva Spordikooli, Põlva Maakonna Spordiliidu ja kohalike spordiklubidega.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, kui käesolev juhend ei kehtesta teisiti. Võistlejad kannavad personaalset vastutust oma tervisliku seisundi eest.

IV Osavõtjad

Suvemängudest lubatakse osa võtma Eesti kõikide väikelinnade (kuni 10 000 elanikku) sportlasi, kes elavad, töötavad või õpivad antud linna territooriumil või on antud linnas registreeritud spordiklubi liige.
Linnad on esindatud kõikidel aladel ühe võistkonnaga.

V Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise tingimused

Mängude kavas on järgmised spordialad:

1. Kergejõustik

Vanuseklassid:
-         tütarlapsed (sündinud 1989 ja hiljem);
-         naised (sündinud 1972 kuni 1988);
-         naisveteranid (sündinud 1971 ja varem);
-         poeglapsed (sündinud 1989 ja hiljem);
-         mehed (sündinud 1967 kuni 1988);
-         meesveteranid (sündinud 1966 ja varem);

Võistlusalad:
-         60 m – naisveteranid; meesveteranid
-         100 m – tütarlapsed, poeglapsed, naised, mehed
-         800 m – tütarlapsed, naised ja naisveteranid;
-         1500 m – poeglapsed, mehed ja meesveteranid;
-         kaugushüpe – tütarlapsed, naised, naisveteranid, poeglapsed, mehed,  meesveteranid;
-         kuulitõuge  – tütarlapsed, naised, naisveteranid, poeglapsed, mehed, meesveteranid;

Tehnilised tingimused:
Kuuli kaal: tütarlapsed – 3 kg, naised – 4 kg, naisveteranid – 3 kg,
                poeglapsed – 5 kg, mehed – 7 kg, meesveteranid – 6 kg.
Kaugushüppes ja kuulitõukes paremusjärjestuses selgitamisel 3 katset, ,6-le finaali pääsenule 1 finaalkatse.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 15 paremat tulemust.
Võistlusala I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti,
III koht 18 punkti, 4.koht 17 punkti, 5.koht 16 punkti jne. Alates 20-ndast kohast saavad kõik võistlejad 1 punkti. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

2. Võrkpall  - rannavõrkpall

Võrkpall

Mängitakse Põlva staadioni väljakutel. Võistkonnas on lubatud registreerida 8 mängijat.
Võistluste süsteem selgub peale eelregistreerimist.

Vanuseklassid:
          naisveteranid (sündinud 1971 ja varem),

          meesveteranid (sündinud 1966 ja varem)

Rannavõrkpall

Vanuseklassid:

          naised (sündinud 1972 ja hiljem);
          mehed (sündinud 1967 ja hiljem);

Rannavõrkpall mängitakse Põlva rannas. Võistkonna suurus 3 mängijat + 1 varumängija.

Võrkpalli - rannavõrkpalli üldvõiduks liidetakse kolme parema vanuseklassi kohapunktid.
Vanuseklassi I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti,
III koht 18 punkti jne.
Võistkonnal vajalik üks vilekohtunik.

3. Tänavakorvpall

Mängitakse Põlvas Piiri tänava väliskorvpalli asfaltväljakutel.
Võistlused toimuvad eraldi meestele ja naistele ühes vanuseklassis ( sündinud 1988 ja varem ). Võistkonna suurus 3 mängijat + 1 varumängija.
Võistluste süsteem selgub peale eelregistreerimist. Väikelinn võib olla esindatud ühe võistkonnaga nii meestele kui naistele. Tänavakorvpalli üldvõiduks liidetakse kahe parema võistkonna kohapunktid.
I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti,
III koht 18 punkti jne.
Võrdse punktisumma korral määrab paremuse kõrgem koht.

4. Lasketeatejooks

Võistlus toimub Põlva staadionil.

Võistkonnas 1 naine + 2 meest ( sündinud 1988 ja varem).Distantsi pikkus 450 m, trahviring 50 m, 5 lasku õhupüssist märklehte.

Ala I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti, 4.koht 17 punkti, 5.koht 16 punkti jne.

 Väikelinn võib olla esindatud ühe võistkonnaga

5. Orienteerumine

Võistlused toimuvad Põlva lähedal.  Tähistus Põlva-Tartu maantee 5 km-l
Taevaskoja tee alguses

Võisteldakse lühendatud tavarajal järgmistes vanuseklassides:

HD 16 - sündinud 1990 ja hiljem;
HD 18 - sündinud 1989-88
H 21 - sündinud 1987-1967

D 21 – sündinud 1987-1972
D 35 - sündinud 1971 ja varem
H 40 - sündinud 1966 ja varem
Kasutatav märkesüsteem : SPORTident
Eelregistreerimine teostada 26.juuniks. Samaaegselt teatada võistlejate SI-kaardi numbrid.
Võimalik korraldajatelt rentida SI-pulkasid hinnaga 25.- tükk.

Punktiarvestus: vanuseklassi I koht - 21 punkti, II koht 19 punkti,
III koht 18 punkti jne. alates 20-ndast kohast saavad kõik osalejad 1 punkti.

Võistkondlik paremusjärjestus selgub 3 parema nais-ja 3 parema meesvõistleja poolt saavutatud kohapunktide liitmise tulemusena (sõltumata vanusegrupist).
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi-või paremate kohtade arv.

6. Teateujumine

Võistluspaik Põlva järv ja rand. Teatevahetus toimub rannal. Distants 100 m.

Võistkonnas: tüdruk (sünd.1989 ja hiljem); naine (sünd. 1972 kuni 1988); naisveteran (sünd. 1971 ja varem); poiss (sünd. 1989 ja hiljem); mees (sünd. 1967 kuni 1988); meesveteran (sünd. 1966 ja varem ).

Väikelinn võib olla esindatud ühe võistkonnaga

7. Frisbigolf

Võistlus viiakse läbi Metstes (Põlvast  5 km, täpsemalt mandaadis).

Osaleda saavad ainult linnapea või volikogu esimees. Iga osavõtja toob üldarvestusse 21 punkti, olenemata võistluste käigus saavutatud kohast.

VI Üldvõitja selgitamine

Parima väikelinna selgitamiseks liidetakse kergejõustiku ,frisbigolfi ja 3 parema võistlusala kohapunktid programmis olevatelt spordialadelt, kusjuures ala võit annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne.
Võrdse punktisumma korral otsustab parem koht kergejõustikus.
Väikelinn võib kõikidel kavas olevatel aladel olla esindatud ühe võistkonnaga .

VII Autasustamine

Üldkokkuvõttes I koha saavutanud linna võistkonda autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud linnade võistkondi karikate ja diplomitega.
Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja
III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I–
III kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VIII Majandamine

Suvemängude tehnilise läbiviimise kulud kaetakse MSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osamaks on 70 krooni osavõtja kohta. Raha tuleb üle kanda  03. juuliks 2006 Põlva Spordikooli arvelduskontole nr 10220024074015
SEB Ühispangas,  märgusõna – väikelinnade suvemängud.

Ühistoitlustamise võimalus Põlva Ühisgümnaasiumi sööklas (Mesikäpa Halli juures) ainult ettetellimisel, mis tuleb teha 30.juuniks koos võistlejate eelregistreerimisega.
8. juuli              lõunasöök ~35 kr
                         õhtusöök ~35 kr
9. juuli         hommikusöök ~30 kr
Toitlustamise eest tasumine toimub ülekandega Põlva Spordikooli arvelduskontole 10220024074015
SEB Ühispangas hiljemalt 04.juuliks ( märgusõna toitlustamine ).

Voodimajutus Põlva Spordihoones oma linadega 60.- krooni, meie linadega 80.- öö. Põrandamajutus Põlva Spordihoones, hind 25.-krooni öö. Magamisvarustus on vajalik endal kaasa võtta.
Majutuse eest on võimalik tasuda ülekandega Põlva Spordikooli arvelduskontole nr 10220024074015 (märgusõna - majutus).

IX Eelregistreerimine

Registreerida hiljemalt 30. juuniks.
Kirjalikult: Põlva Spordikool, Uus  3, 63308 Põlva
e-mail:
polva.spordikool@mail.ee
Näidata aladest osavõttu ja osavõtjate arvu. Palume lisada ka toitlustada soovijate arvu toidukordade lõikes.
Kergejõustikus ja orienteerumises teha nimeline ülesandmine (koos täpse sünniajaga) 30.juuniks.
Mandaatkomisjonile esitada üldülesandmisleht kõigi osavõtjate nimedega ja eraldi ülesandmislehed spordialade kaupa.
Elektrooniliselt saata ülesandmislehed 30.juuniks e-mailile:
polva.spordikool@mail.ee
Osavõtumaksu saab erandkorras mandaadis tasuda ka sularahas.

INFO. Taima Nurm 79 94575, 5109658

X Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste ajal läbiviija.
Vihmase ilma korral toimuvad korvpall ja võrkpall võimlates.
Avamisele palun kaasa võtta linna lipp ja muu sümboolika.

AJAKAVA

12.00 – 13.00     

MANDAAT

Mesikäpa Hall

13.15

Kogunemine avamiseks        

Põlva staadion

13.30

AVAMINE

Põlva staadion

14.00

KERGEJÕUSTIK

Põlva staadion

14.00

VÕRKPALL

Põlva staadion ; Põlva järve rand

14.00

TÄNAVAKORVPALL

Piiri t. väljak

14.30

FRISBIGOLF

Metste

16.00

ORIENTEERUMINE

Tähistus Taevaskoja teeristist

17.00

TEATEUJUMINE

Põlva rand, järv

18.00

LASKETEATEJOOKS

Põlva staadion

21.00

PIDU ja LÕPETAMINE

 

Toitlustamine:

Põlva Ühisgümnaasiumi sööklas

8.juuli    

lõuna

12.00 - 14.00

 

õhtu

19.00 - 20.30

9.juuli

hommik     

8.00 - 10.00

Autasustamise ajad ja kohad:

Kergejõustik                 Jooksvalt staadionil
Võrkpall                       Staadionil, rannas  peale vanuseklassi turniiri lõppu
Tänavakorvpall              Korvpalliväljakul peale turniiri lõppu
Frisbigolf                      Peale turniiri lõppu võistluspaigas
Lasketeatejooks           Staadionil
Teateujumine                Põlva rand
Orienteerumine             Ala võistluskeskuses
Üldautasustamine         Peo ajal

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"
Põlva Spordikool

Eesti Maaspordi Liit "Jõud", Toompuiestee 21, 10137 Tallinn, Tel. 662 18 49, msljoud@hot.ee

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner