Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" lahtised meistrivõistlused laskmises (tulirelvad)

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2.Selgitada EMSL "Jõud" 2006.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 13.-14.mail 2006.a. Tartumaa Tervisekeskuses (Elva Laskespordibaasis).
Võistluste  algus  13.mail kell 10.00. Mandaat toimub võistluspaigas kella 8.30- 9.30-ni.

III  Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eesti Maaspordi Liit "Jõud" ja viib läbi Elva Laskespordiklubi.

IV  Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V  Võistluste  programm

1. Võistluste programmis on järgmised harjutused alljärgnevalt:

50 m
3x40 lasku   mehed  + meesjuuniorid (1986.a. sünd. ja hiljem)
3x20 lasku   naised + naisjuuniorid (1986.a. sünd. ja hiljem)
60 lasku lamades   mehed + meesjuuniorid
60 lasku lamades  naised + naisjuuniorid
60 lasku  vabapüstol   mehed + meesjuuniorid
Jooksev metssiga  (30+30) mehed
Jooksev  metssiga (20+20) mehed

25 m
Spordipüstol  20+20+20  mehed + meesjuuniorid
Spordipüstol 30+30 mehed + meesjuuniorid
Spordipüstol  30+30 naised + naisjuuniorid
Olümpiakiirlaskmine mehed ja meesjuuniorid

2. Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt, kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on  määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI  Autasustamine

I-III  kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on  50.- EEK  iga harjutuse kohta  ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi a/arvele 1120119799 Hansapank või võistluspaigas.

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 8. maiks 2006.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära  võistleja nime, sünniaasta ja harjutused, milledes osaleb.
Täiendav info: Karl Kontor   7456582 või 5054006.

IX  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL "Jõud", võistluste ajal läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 

EMSL "Jõud" lahtised meistrivõistlused laskmises

Ajakava

Elva, 13.- 14.mai 2006.a.

12.05.06 Saabumine, treening
  Suur 50 m Väike 50 m 25 m 50 m Jooksev metssiga
13.05.05 10.00 3x40 M, MJ 14.00 finaal M 10.00 st.püstol M,MJ 10.00 30+30
  14.00 3x20 N, NJ 17.30 finaal N 14.00 sp.püstol N,NJ, M, MJ    
        18.00 finaal  N (sp.püstol)    
14.05.05
9.00
60  lam. M, MJ
             N, NJ
14.00
16.00
fin.M (lam.)
finaal M(vabap)
9.00
olümp.kiirlaskm.M,MJ
9.00
20+20
vahelduv kiirus
          13.00  finaal M    
  13.00 vabap  M, MJ            
  17.30 MSL ”Jõud” meistrivõistluste autasustamine

NB!

  • Finaalide toimumise aeg on orienteeruv ja sõltub osavõtjate arvust.
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner