Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kettagolfis

Juhend - pdf

Eesmärk:
Populariseerida kettagolfi harrastamist Eestimaal.
Selgitada välja EMSL Jõud 2020. aasta meistrid kettagolfis.

Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad  27.  juunil 2020. a. Palivere discgolfi pargis 18-korvisel rajal.

Võistluste korraldamine:
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Läänema Spordiliit „Läänelaga“, võistlused viib läbi MTÜ Palivere Discgolfi Klubi.
Peakohtunik: Raido Kängsepp #79245; e-mail: paliveredg@gmail.com  tel: 53463423

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

Võistluste formaat
Mängitakse kaks ringi 18 korviga discgolfi pargis.
Võistlejad lähetatakse rajale shotgun stardiga. (kõik võistlejad stardivad üheaegselt.) Esimesel ringil
on puulid discgolfmetrixi abiga. Teisel ringil on puulid klasside kaupa paremusjärjestuses.

Võistluste reeglid
Mängitakse PDGA reeglite järgi.
Eestikeelsed ja inglisekeelsed reeglid - http://discgolfiliit.ee/reeglid/

Osavõtjad ja võistlusklassid
Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade sportlased ja külalisvõistlejad. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Võisteldakse individuaalselt ja maakondade võistkondadena.

Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides:
Juuniorid (mehed)      (≤15, s.o 2005. a ja hiljem sündinud)
Juuniorid (naised)      (≤15, s.o 2005. a ja hiljem sündinud)
Mehed                        (1981. – 2004. a  sündinud)
Naised                        (1981. – 2004. a  sündinud)
Seeniorid (mehed)      (40+, s.o 1980. a ja varem sündinud)
Seeniorid (naised)      (40+, s.o 1980. a ja varem sündinud)
Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.

Ajakava võistlustel:

10:00 – 10:30 Võistlejate registreerimine
10:30 – 10:45 Liikumine oma stardirajale
10:45 – Esimese ringi algus
12:00 – 13:00 Lõunapaus
13:00 – 13:15 Liikumine stardirajale
13:15 – 15:00 Teine ring

Võistlejate autasustamine esimesel võimalusel peale teist ringi.

Paremusjärjestuse selgitamiseks:
Igas võistlusklassis selgitatakse välja kolm parimat.
Esikolmiku võrdsete tulemuste korral võrreldakse kõigepealt PAR’ist vähema tulemusega (birdie’d) mängitud radade arvu ja nende suurem arv annab kõrgema asetus. Kui ka siis on tulemused võrdsed, võrreldakse PAR’ist rohkema tulemusega (bogey’d) ja nende väiksem arv annab parema asetuse.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga maakonna 4 parima mehe ja 2 parima naise tulemuse kohapunktid (maakonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori tulemus). Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võrdsete tulemuste korral saavad mängijad keskmised koha punktid.

Autasustamine
Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kõikide võistlusklasside kolme parimat medali ja diplomiga. Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ning III koha saavutanud maakonda diplomitega.

Registreerimine toimub Discgolfmetrixi keskkonnas https://discgolfmetrix.com/1281114

Tähtaeg on 26. juuni kell 20:00

Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot.

Osalustasu tasumine:
Saaja: MTÜ Palivere Discgolfi Klubi
Arveldusarve: EE132200221065139876
Selgitus: Osavõtja nimi, Jõud2020

Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

INFO ja tulemused
Registreeritud võistlejad, nende stardiajad ja mängu tulemused kajastatakse Discgolfmetrix’i kodulehel https://discgolfmetrix.com/1281114  ning EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g79/

Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija. Võistluse korraldajad ja võistlejad peavad järgima kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendit COVID-19 perioodil.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Läänemaa Spordiliit “Läänela”
MTÜ Palivere Discolfi klubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner