Eestimaa Spordiliit Jõud 2020. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend - (juhend pdf)

AJAKAVA

I Eesmärk

1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis ja Valgamaal
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi.
3. Selgitada EMSL Jõud 2020. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.
4. Selgitada Valgamaa 2020.a. meistrid kergejõustikus (noored, naised. mehed, seeniorid).

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 4. juulil  2020. a. Valga staadionil, E. Enno tn 15 Valga, algusega kell 12.00.

III Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Spordiklubiga Maret-Sport  ja Valgamaa Spordiliiduga.
Peakohtunik: Riho Meri 56640378
Peasekretär:  Merike Õun tel. 5165720, e-post merike.oun@gmail.com
Võistluste info Rein Leppik, e-post rein.leppik@gmail.com, tel. 5234974

IV Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade võistkondadel ja Valgamaa kergejõustiklastel ning külalisvõistlejail. Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. meeste 5000m ja teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.

V  Vanuseklassid ja programm

B-klass (U-16)    

poisid ja tüdrukud

sünniaastad 2005- 2008

A-klass (U-18)

noormehed ja neiud     

sünniaastad 2003 - 2004

M-klass

mehed

sünniaastad 1981 – 2002

N-klass

naised

sünniaastad 1986 – 2002

MV I - klass

meesveteranid

sünniaastad 1971 – 1980        

MV II - klass

meesveteranid  

sünniaastad 1970 ja varem sündinud

NV I - klass

naisveteranid

sünniaastad 1976 - 1985

NV II – klass

naisveteranid

sünniaastad 1975 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV I, MV II
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda 
M 5000 m (ühes vanusegrupis) 
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis) 

TB, TA, N, NV II, NV II
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)        

VI  Tehnilised tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus) 
Tüdrukud B      -           130 cm 
Neiud A           -            140 cm 
Naised             -             140 cm 
Naisveteranid   -          130 cm 
Poisid B          -              150 cm 
Noormehed A   -          160 cm 
Mehed             -             170 cm 
Meesveteranid  -         150 cm       

2. Heitevahendite kaalud

 

kuul

ketas

oda

Tüdrukud B

3 kg

0,75 kg

400 g

Neiud A

3 kg

1 kg

500 g

Naised

4 kg

1 kg

600 g

NV I

4 kg

1 kg

600 g

NV II

3 kg

1 kg

500 g

Poisid B

4 kg

1 kg

600 g

Noormehed A

5 kg

1,5 kg

600 g

Mehed

7,26 kg

2 kg

800 g

MV I

7,26 kg

2 kg

800 g

MV II

6 kg

1,5 kg

700 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
4. Väljakualadel on kõikidele neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid. 
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Teatejooksudes koefitsent 2,0 
Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

VIII  Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Lisaks autasustatakse kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel kolme paremat Valgamaa sportlast Valgamaa meistrivõistluste medalite ja diplomitega.  Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikus arvestuses autasustatakse  I – III kohale tulnud võistkonda karika ja diplomiga.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
http://www.joud.ee/est/g161/   hiljemalt  1. juuliks 2020. a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. 
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
Muudatuste tegemine  võistluspaigas 1 tund enne võistluste  algust.

Võimalik on registreerimisega ette tellida toitlustus/lõuna staadionil, maksumustega
1. Friikartul, viineriga, morss, saiake - 4,50€.
2. Supp seljanka - 2,50€.

X Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta. Tasuda saab arve aluselvõi sularahas võistluspaigas. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.  

XI Üldiselt

1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele. 
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Valgamaa Spordiliit
Spordiklubi Maret-Sport

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner