25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND (pdf)

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 22.- 23. juulil 2020. aastal Hiiumaa vallas.
Saabumine kolmapäeval, 22.  juulil kell 12.00 – 12.30 Tahkuna Puhkekeskusesse
(Mangu küla, 92220 Hiiu maakond  https://tahkuna.ee)

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Hiiumaa Vallavalitsuse ja Hiiumaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, välja arvatud maastikuratas ja kiiver.

V         Spordialad               

 1. Korvpalli osavusharjutus   
 2. Mölkky
 3. Valikorienteerumine                           
 4. „Naisekandmine“
 5. Aerusurf        
 6. Noolevise
 7. Mälumäng           
 8. Kettagolf
 9. Kuulijänn
 10. Rattakross

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Hiiumaa Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 16. juuliks 2020. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet, T-särgi number ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

Võistluspäeval tulijale soovitame kell 10.00 Rohukülast väljuvat parvlaeva.
Parvlaevade info https://www.praamid.ee/wp

X         Majutus
Majutus on Tahkuna puhkekeskuses. Päev varem saabuda või hiljem lahkuda soovijatel on võimalik ööbida Tahkuna Puhkekeskuses lisatasu eest 30.- inimese kohta/öö kasutades märksõna „vallajuht“. Vajalik on eelnevalt kokku leppida telefonil 52 79 421 või kirjutada e-posti aadressil info@tahkuna.ee

XI       Muu info

Toomas Rõhu, Hiiumaa vallavanema asendaja – tel 5061930, e-post toomas.rohu@hiiumaa.ee

Martina Martinson, Hiiumaa Vallavalitsuse spordi- ja tervisedenduse spetsialist
tel 58600972, e-post martina.martinson@hiiumaa.ee


OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE HIIUMAALE!

AJAKAVA    (orienteeruv)

Kolmapäev, 22. juuli                      
12.00 - 12.30   Saabumine ja registreerimine           Tahkuna Puhkekeskus
12.30               Avamine, tervitused
13.00               Korvpalli osavusharjutus
14.00               Lõunasöök
14.30               Mölkky
15.30               Valikorienteerumine
16.30               „Naisekandmine“
17.30               Aerusurf
18.30               Saun
21.00               Õhtusöök ja esinejad
22.00               Noolevise

Neljapäev, 23. juuli
8.30 - 9.15      Hommikusöök
9.30                Mälumäng     
10.30              Kettagolf
11.30              Rattakross
12.30              Kuulijänn           
14.00              Lõunasöök
14.30              Lõpetamine ja autasustamine

Info spordialade kohta       

1. Korvpalli osavusharjutus
Võistlus toimub Tahkuna Puhkekeskuse välisväljakul. Mängija sooritab 1 min jooksul viskeid 3-st vabalt valitud viskekohast. Paremusjärjestuse määrab parem saavutatud punktide arv. Eraldi peetakse arvestust meestele ja naistele.

2. Mölkky
Võistlus toimub Tahkuna Puhkekeskuses. Paremusjärjestuse määrab parem saavutatud punktide arv.

3. Valikorienteerumine
Võistlus toimub Tahkunas. Võistleja valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee. Iga kontrollpunkti läbimine ananb 3 punkti. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral saavutab kõrgema koha võistluse varem lõpetanud võistleja.

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Võistluse kontrollaeg on 60 min.
Ajavõtuks ja kontrollpunktide läbimise tõendamiseks kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi (SPORTidenti märkesüsteemi).  Võistlejad saavad SI- pulga korraldajalt.  Võib kasutada ka isiklikku SI pulka.

 4. „Naisekandmine“

Võistlus toimub Tahkunas Puhkekeskuses mere ääres. Kantakse „meest“ või „naist“. Võistlejal tuleb läbida veetakistus ja 2 tõket. Kandami kokkupuutel maa või tõkkega lisatakse 5 lisasekundit. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

5. Aerusurf
Võistlus toimub Tahkunas merel. Võistluse läbimisel kasutab võistleja SUP-lauda, lubatud on laual istuda, seista püsti, olla kõhuli - asendi valib võistleja. SUP-laudadega läbitakse tähistatud distants. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

6. Noolevise
Võistlus toimub Tahkuna Puhkekeskuses. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

7. Mälumäng
Mälumäng koosneb erineva raskusastmega küsimustest, kus hea füüsiline vorm annab ainult kaudse eelise. Paremusjärjestuse määrab õigete vastuste abil kogutud punktide arv.

8. Kettagolf
Võistlus toimub Randmäe Puhketalu discgolfi rajal. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

9. Kuulijänn
Võistlus toimub Tahkuna Puhkekeskuses. Kuulijänn 5 erinevast asendist. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.

10. Jalgrattakross
Võistlus toimub Tahkuna metsarajal. Meestele 2 ringi, naistele 1 ring. Ringi orienteeruv pikkus 2 km. Start ühisstardist. Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Hiiumaa Vallavalitsus
Hiiumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner