Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2006. aasta lahtised noorte meistrivõistlused tennises

Eesti Tennise Liidu noorte GP 1. kategooria turniir             

Juhend 

I  Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda noortele tennisistidele võistlusvõimalusi.
Selgitada EMSL "Jõud"  2006. aasta noortemeistrid tennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad ajavahemikul 1.-12. juuli 2006.a.  Haapsalus, Krahviaia Tennisekeskuses alljärgnevalt:

Üksikmängud

Võistlusklass   Kuupäev    Registreerimine   Mängude algus 
P 18 1.juuli 12.30-ni 13.00
P 16  3.juuli 10.30-ni 11.00
T 18 3.juuli 12.30-n 13.00
P 14  6.juuli 10.30-ni 11.00
T 14  6.juuli 12.30-ni 13.00
P 12  10.juuli 10.30-ni 11.00
T 12  10.juuli 12.30-ni 13.00

Paarismängudeks registreerimine toimub esimesel võistluspäeval vastavalt välja pandud informatsioonile.

III Osavõtjad

Võistlusel  võivad osaleda kõik soovijad järgmistes vanuseklassides:
T ja P 12 (sünd. 1994 ja hiljem)
T ja P 14 (sünd. 1992 ja hiljem)
P 16 (sünd.1990 ja hiljem)
T ja P 18 (sünd.1988 ja hiljem)

IV Läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi TK Promenaad koos Spordiliiduga Läänela.
Mängitakse 5 saviliiva väljakul. Pallid-Wilson.

V  Võistlussüsteem

Olümpiasüsteem 1., 3., 5., 7., 9. ja 17. koha väljaselgitamisega. Põhitabelis ja kaotusringides 8 parema hulgas mängitakse "parem kolmest setist" seisul 6:6 "lühikese lõppmängu" kasutamisega igas setis. Teistes kaotusringi  mängudes mängitakse profisett 8 geimini "lühikese  lõppmängu" kasutamisega seisul 7:7.

VI  Autasustamine

Iga vanusegrupi 3 paremat poissi ja tüdrukut üksikmängudes autasustatakse medali ja diplomiga.
Paarismängude 3 parema võistkonna liiget autasustatakse diplomi ja auhindadega.
Igas vanuseklassis eriauhinnad.

VII Majandamine

Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. 
Osavõtumaks on igalt mängijalt üksikmängus 100 krooni ja paarismängus 50 krooni.

Majutuse soovist teatada eelnevalt tel. 5023047 või e-post: vello@promenaad.ee .

Kõik komandeerimisega seoses olevad kulud kannavad osavõtjad või neid lähetanud organisatsioon.

VIII Üldiselt

Kõik võistluse läbiviimisega seotud küsimused lahendab peakohtunik, võttes aluseks kehtivad tennise võistlusmäärused ja Eesti tennise GP sarja juhendi.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner