Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises 2020

Juhend  - (juhend pdf)

I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2020.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 29.-30.august 2020.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses. Võistluste algus 29. augustil kell 10.00 ja 30. augustil 9.00 Kellaaeg programmis tähistab harjutuse võistluslaskude starti.

III. Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi, kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, tel.: 505 4006, e-post: karl.kontor@gmail.com

IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

Laupäev, 29. august

Suur 50 m tiir (Sius 20 kohta)
10.00 Väikepüss 60 lasku lamades 4 vahetust N; NJ; M; MJ.
16.00 Vabapüstol 60 lasku 2 vahetust M, MJ

25 m tiir
10.00 Olümpiakiirlaskmine 5 vahetust M; MJ

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (30+30 lasku) M

Pühapäev, 30. august

Suur 50 m tiir (pabermärgid 22 kohta)
9.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 2 vahetust N; NJ

Suur 50 m tiir (Sius 20 kohta)

9.00 Väikepüss 3 x 40 lasku 2 vahetust M; MJ

25 m tiir

9.00 Standardpüstol 20+20+20 lasku 2 vahetust M; MJ
12.00 Spordipüstol 30+30 3 vahetust N; NJ; M; MJ

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (20+20 lasku) vahelduv kiirus, M

Autasustamine ja võistluse lõpetamine 18.00

VI. Arvestus
Arvestust peetakse naiste, meeste (sündinud 1999 ja varem) ning naisjuunioride ja meesjuunioride (sündinud 2000 ja hiljem) vanuseklassides. Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22, III koht – 20, 4. koht 18, 5. koht 17 punkti jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII. Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII. Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 6 EUR iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. EE282200001120119799 või sularahas võistluspaigas.

IX. Registreerimine
1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 19. augustiks 2020.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

2. Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

3. Võistluste info: Karl Kontor telefon 505 4006. Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes 24.augustiks.

X. Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner