Eestimaa Spordiliit Jõud 2020.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.

Juhend - Juhend pdf

I          Eesmärk
*
Populariseerida maadlussporti.
* Selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja  
   naistemaadluses.
* Selgitada võistkondlik paremusjärjestus kõikides kavas olevates maadlusliikides.

II         Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad 20. septembril 2020.a Võru Spordikeskuses Räpina mnt 3a  algusega kell 11.30.  Kaalumine 10.00-10.30, mandaat kuni kell 10.00 võistluspaigas. Eelkaalumine  19.09 kell 18.00-19.00 (Kreutzwaldi 16).

III       Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Võru Spordiselts Kalev ja Võrumaa Spordiliiduga.
Võistluste peakorraldaja on Peep Lill, tel. 5077554 e-mail: lillpeep2@gmail.com
Võistluse peakohtunik on Hergo Andruse, tel 53090803 e-mail   herxs89@gmail.com
Võistluste peasekretär on Veiko Proovel, tel. 56981570  e-mail: veikoproovel@gmail.com

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes 1(üks) kolmanda koha omanik.

IV       Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2003.a ja hiljem.
Noorte kehakaalud:  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-55, -60, -63, -67, -72,  -77,  -82, -87, -97,  -130 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne. Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2003.a ja hiljem.  
Noorte kehakaalud: :  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
 -57 kg, -61, -65, -70, -74, -79,  -86, -92, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Naistemaadlus – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, -45, - 50,  -53, - 57,  -62,  -68,  -76 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI       Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI       Registreerimine
Registreerimine teostada hiljemalt 15. septembriks 2020.a EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII   Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta, mis tasutakse mandaadis või arve alusel. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
Võimalik on tellida majutus eelregistreerimisega hiljemalt 11. septembriks peakorraldaja Peep Lille e-posti aadressile - lillpeep2@gmail.com või telefonil 5077554. Majutuse hinnad 9-15€ inimese kohta.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Võru Spordiselts Kalev
Võrumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner