Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sumos

Juhend

Juhend-pdf

I.         Aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi 3. oktoobril 2020.a. Vinni Spordihoones (Sõpruse 16, Vinni alevik)
Võistluste algus kell 12.00,

8.00 –   9.30     mandaat võistluspaigas
9:30 – 10:00     proovikaalumine
10.00 – 11.00    ametlik kaalumine võistluspaigas
11.00 – 11.30    loosimine
11.30 – 12.00    instruktaaž
12.00                 võistluste avamine

Avamisele palun tulla meestel mustades või tumesinistes liibuvates lühikestes pükstes ja palja ülakehaga ning naistel liibuvates lühikestes pükstes ja T-särkides või maadlustrikoodes.

II.       Juhtimine ja korraldamine
Võistluste juhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused valmistab ette ja korraldab Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Eesti Sumoliidu ja Spordiklubiga Sakura.
Võistluste peakohtunik on Riho Rannikmaa, telefon 325 7683, mobiil 53 915160.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

III.      Osavõtjad
Võistlustest võivad osa võtta maakondade spordiklubides registreeritud või maakonnas elavad sportlased. Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse maakondade koondiste vahel.
Kõik osavõtjad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest.

IV.     Programm ja võitjate selgitamine

 • Meeste individuaalturniir. Võistlevad 2005.a. ja varem sündinud mehed kaalukategooriates:
                                       -70kg; -85kg; -115kg; +115kg ja absoluutkategoorias
 • Naiste individuaalturniir. Võistlevad 2007.a. ja varem sündinud naised kaalukategooriates:
                                       -55kg; -65kg; -80kg; +80kg ja absoluutkategoorias.
 • Meeste võistkondlik turniir: (vaata lisa)
 • Naiste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

V.       Autasustamine
Individuaalsetes võistlusklassides I-III koha saavutanud sportlasi autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga. I koha saavutanud mees-ja naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega, võistkondade liikmeid autasustatakse vastava astme medalite ja diplomitega.

Üldine paremusjärjestus selgitatakse vastavalt parimate medalikohtade arvule. Parim võistkond on kõige enam esikohti saavutanud võistkond.

VI.     Majandamine
Lähetuskulud kannavad lähetavad organisatsioonid.
Osavõtumaks tasutakse mandaadis võistluste korraldajale SK Sakura või erikokkuleppel korraldajaga enne võistlusi panga ülekandega. Osavõtumaks on 6€ võistleja kohta.

VII.   Registreerimine
1.   Eelregistreerimine teostada kirjalikult hiljemalt 30. septembriks 2020.a. korraldajale: Eesti Sumoliit, Sõpruse 16, Vinni alevik, 46601 Lääne-Virumaa, kontakt Riho Rannikmaa, telefon 325 7683.
2.   Võistkondade registreerimisleht (Excel vaata p.2.1) täida, salvesta ja saada) 30. septembriks 2020
e-posti aadressile riho.rannikmaa@eestisumo.ee
P. 2.1 Registreerimisleht

LISA

VÕISTKONDLIK TURNIIR
Iga maakond võib välja panna piiramatu arvu 2-4-liikmelisi mees- ja naiskondi (kaalupiiranguid ei ole).
Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:

 • Esimene              (Senpo),
 • Teine                  (Chuken)
 • Kolmas                (Taiso)
 • Neljas                 Lubatud on üks varuvõistleja

Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise põhivõistleja tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole lubatud. Varuvõistleja olemasolu ei ole kohustuslik.
Osaleda võib ka nii 2- kui ka 3-liikmeliste võistkondadega. Võistkondlikule turniirile eelneb individuaalturniir, kus selgitatakse ESL Jõud parimad sportlased sumos meeste ja naiste kaalukategooriates ning absoluutkategoorias. Võistkondlikul turniiril võivad osaleda ka sportlased, kes individuaalturniiril ei osalenud.

VÕISTLUSSÜSTEEM
Võisteldakse ülesandmislehel märgitud järjekorras: esimene esimesega, teine teisega ja kolmas kolmandaga.
Iga võit annab võistkonnale punkti. Seega võib võidutulemuseks olla: 3 : 0 või 2 : 1.
Viie või vähema arvu võistkondade puhul võisteldakse turniirisüsteemis. Paremuse selgitamisel arvestatakse esmalt võistkondlikke võite, nende võrdsuse korral aga individuaalvõite ning seejärel omavahelise matši tulemust.

Nn "surnud ringi" puhul, kui kolmel võistkonnal on kõik näitajad võrdsed, toimub ümber-maadlus, kus fikseeritakse võitudele kulunud aeg. Kuue ja enama võistkonna osavõtul võisteldakse olümpiasüsteemis, lohutusringidega poolfinalistidest. Välja selgitatakse üks kolmas koht.

VÕISTLEJATE RIIETUS:

MEHED
1)      paljas ülakeha;
2)     sumovöö (mawashi) paljal ihul. Mawashi all on lubatud kasutada musti liibuvaid aluspukse (nagu jalgratturitel);
3)      paljad jalad.

NAISED
1)     Mawashi, liibuv võimlemistrikoo või T-särk ja liibukad. (särki ei tohi kanda pükste peal);
2)      paljad jalad;
Nii mehed kui naised saavad spetsiaalse sumovöö (mawashi) organisaatoritelt laenuks.
Keelatud on metallist või mõnest muust sarnasest kõvast materjalist esemete (ehete) kandmine.

VÕIDU SAAVUTAMISEKS tuleb:
a)      tõugata või heita oma vastane 4,55 m diameetriga ringist (dohyo) välja nii, et ta puudutaks maapinda väljaspool ringi esimesena või
b)      sundida oma vastane ringi sees esimesena puudutama maapinda ükskõik millise kehaosaga, peale jalataldade.

NB! Täpsemat instruktaaži saab vahetult enne võistlust võistluspaigas või soovi korral ka varem Vinni Spordikompleksis Riho Rannikmaalt, telefon 325 7683 mobiil 5391 5160.

Tere tulemast Vinni!

Eestimaa Spordiliit Jõud,  Lääne-Virumaa Spordiliit,  Eesti Sumoliit, SK Sakura

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner