Eesti omavalitsusjuhtide XI spordipäevad

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlikku tegevust ja selgitada kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Spordipäevad toimuvad 3.-4.augustil 2006.a. Tartumaal Nõo vallas.
Saabumine Nõo PK staadionile 3.augustil kuni 12.00.

Osavõtjad

Spordipäevadest kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlust korraldab Nõo vald koostöös EMSL “Jõud”, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Maaspordi Liiduga. Spordivahendid kindlustab läbiviija (krossijalgrattad peavad endal kaasas olema).

Spordialade programm

1.Jalgrattakross
Võistlus toimub Nõo kooli übruses pargis. Raja pikkus ca 1,5 km. Sõidetakse kaks ringi. Kaasa võtta oma ratas. Kohustuslik kanda kiivrit.

2.Korvpalli vabavisked
Võistlus toimub Nõo kooli staadionil. Visked kolmest erinevast kohast (märgitud ringidest), igast kohast visatakse 5 viset, tabamus annab ühe punkti. Pall söödetakse viskajale kätte.

3.Vibu laskmine
Sooritatakse 3 lasku märklauda. Võistlus toimub Nõo kooli staadionil.

4.”Veeala kitsastes veetingimustes”
Selgitatakse osalejatele täpsemalt kohapeal. Arvestatakse aega. (Täiesti jõukohane võistlus igale inimesele kellel on veel toimivad kopsud. Ei ole vaja ujumisriideid ega muud erilist varustust sest ei pea ujuma)

5.Sulgpall
Mängitakse kiirturniir ühe geimi võiduni (11 punktini), vajadusel moodustatakse alagrupid. Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt osavõtjate arvust. Võistlus Nõo Spordihallis. Varustus korraldajatelt. (võib ka oma varustusega)

6.Kuulijänn
Võisteldakse kuuliviskevõistluses (heide üle pea selja taha, heide jalgade vahelt ette, heide üle pea ette). Võistlus Nõo kooli staadionil.

7.Takistusrada
Erinevate ülesannetega rada mis tuleb läbida aja peale. Osavus, kiirus, jõud. Võistlus Nõo kooli staadionil.

8.Laskmine õhupüssist
Lastakse märklauda. Distantsilt 15 meetrit 10 lasku. Võistlus Nõo kooli staadionil.

9.Granaadivise
Visatakse granaati (mitte lõhkevalmis) kauguse peale sektorisse. Kolm katset, arvesse läheb parem tulemus. Võistlus Nõo kooli staadionil.

10.ATV takistusrada
Takistustega raja läbimine ATV-ga ajale. Kiirusest olulisem on sõiduoskus, tasakaal ja mõistus. Võistlus Nõo kooli staadioni kõrval.

Paremusjärjestuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii meestele kui naistele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümnest seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.

Punkte antakse alljärgnevalt:
I koht – 50 p.
II koht – 48 p.
III koht – 47p.
IV koht – 46 p jne.

Üldvõitjaid (3 paremat meest ja 3 paremat naist) ja iga spordiala absoluutset paremat autasustatakse auhindadega. Eriauhind paremale üle 40 aasta vanusele meesvõistlejale. Üllatusauhinnad.

Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL “Jõud” eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1300.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme (fänni) kohta tuleb lisaks maksta 200.- krooni (sisaldab toitlustamist ja majutamist).

Majutuskohtade broneerimine Nõo RG internaadis palume teostada hiljemalt 24.juuliks 2006.a. e-posti aadressile meelis@nvv.ee . Ilusa ilma korral saab ööbida ka telkides (omal telk kaasa).

Registreerimine

Oma osalusest teata kirjalikult allolevale e-posti aadressile, (kus märkida ära osalejate ja fännide arv) hiljemalt 24.juuliks 2006.a. Arve esitatakse peale kirjalikku registreerimist. Erandkorras võib osavõtumaksu tasuda ka kohapeal sularahas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluste paremaks korraldamiseks.

Peatse kohtumiseni Nõos!

Lugupidamisega,

Rain Sangernebo                                                           Ants Saar
Nõo vallavanem                                                              EMSL “Jõud” peasekretär
5038082                                                                       5062596

Info ja registreerimine

Nõo Spordihall
Telefon: 5088740
e-mail: meelis@nvv.ee
www.nvv.ee &
www.vabakas.ee

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner