Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 30. oktoobril 2020.a.
Viljandi Spordihoones ( Vaksali tn 4 ).
Mängude algus kell 10.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2006. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Viljandimaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Viljandimaa Spordiliit, kontakt Margit Kurvits tel. 5022521 margit.kurvits@viljandimaa.ee
Võistluste peakohtunik on Merle Keerutaja, tel. 5141535 , e-post: mkeerutaja@gmail.com

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Mängitakse neljal väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda arve alusel Viljandimaa Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Osalejatele on võimalus teha toitlustamise ettetellimine (vaata punkt VIII) Viljandi Spordihoone kohvikusse. Toidu maksumus on 4 EURi iga võistkonna liikme kohta ( sisaldab praad + morss ).

VIII Registreerimine
Registreerimine ja toitlustuse ettetellimine teha hiljemalt 23. oktoobriks 2020.a EMSL Jõud kodulehel asuval registreerimismoodulis http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse
www.joud.ee  ja https://www.spordiliit.viljandimaa.ee
NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Viljandimaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner