Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliit Jõud 2020.a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad reedel, 30. oktoobril 2020.a. algusega kell 11.00  Kuressaare Spordikeskuses (Vallimaa 16a Kuressaare)

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2006. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Saaremaa Spordiliiduga. Võistlused viib läbi Saaremaa Spordiliit. Võistluste peakohtunik on Kalev Kütt tel. 506 5161 e-post info@saaresport.ee
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist. Mängitakse Spordikeskuse kolmel väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tasutakse arve alusel Saaremaa Spordiliidule. Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

Spordikeskuse kohvikusse on võimalik on eelregistreerimisel ette tellida lõunasupp hinnaga 1.80.

VII Registreerimine
Registreerimine ja toitlustamise ettetellimine teostada hiljemalt 23. oktoobriks 2020.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Saaremaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner