Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales ONLINE`s Vint.ee portaalis

Juhend - (Vint.ee konto loomise juhend .pdf)

I Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad laupäeval ja pühapäeval, 21. ja 22. novembril 2020. aastal algusega kell 11.00 ONLINE`s Vint.ee portaalis.

NB! 21. novembril toimuvad võistlused noortele ja 22. novembril täiskasvanutele.

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistluste peakohtunik on FA Hendrik Olde tel. 5142625
Võistlused toimuvad järgmistele vanusegruppidele:

21. nov - A-turniir 2002.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),

21. nov - B-turniir 2006.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),

21. nov - C-turniir 2010.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),

22. nov - A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised).

A-, B-, C- turniiri vanuseklasside neiud ja noormehed mängivad ühel turniiril, kuid paremusjärjestus määratakse eraldi.

22. novembril toimuvad võistlused täiskasvanutele ning mehed ja naised mängivad võimalusel eraldi turniiridel (kui naisi on vähemalt 7).

A-, B- ja C- turniiril mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis.

Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 3 sekundit. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

a) Buchholz; b) Buchholz ilma nõrgema vastaseta jne.; c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Paarimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava

Turniiride algus mõlemal päeval kell 11.00

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide võistlusklasside (A, B, C) I, II ja III koha võitnud võistlejaid diplomite ja medalitega. Võistlusklasside (A, B, C) üldvõitjaid autasustatakse eriauhindadega. Auhinnad toimetatakse paremateni peale võistlust.

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtutasu 21. nov toimuvatel noorte MV-l on 2 eurot osaleja kohta ning 22. nov toimuvatel täiskasvanute MV-l 4 eurot (täiskasvanud) ja 2 eurot noored (sa 2002 ja nooremad). Osalustasu tuleb kanda Tallinna Maleklubi kontole SEB Pangas EE541010220237168226 hiljemalt registreerimistähtaja lõpuks (vajadusel esitatakse osavõtutasu ettemaksuarve).

VIII Eelregistreerimine
Registreerimine palume teha EML-i elektroonilises kalenderplaanis http://www.maleliit.ee/kalender/ hiljemalt 20. november kell 15.00 ning võistleja nimi ja Vint.ee kasutajanimi tuleb saata samaks ajaks eposti aadressile  tallinnamaleklubi@gmail.com. Turniiriruumiga liitumine Vint.ee`s, avatakse 30 minutit enne võistluste algust.

NB! Kõikidel osalejatel palume siduda kasutajanimi oma pärisnimega. Nii teame kellega mängime ja konkureerime.

IX Üldiselt
Võimalikud protestid lahendab võistluste aukohus koos korraldajate ja peakohtunikuga.
Täiendavateks küsimusteks e-posti aadress tallinnamaleklubi@gmail.com või telefon 5142625 (Hendrik Olde).

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner