Juhend - pdf

I  Eesmärk
Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
Selgitada EMSL Jõud 2021.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes.
Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. aastapäeva

II  Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 7. novembril Haapsalu Spordihoones.

III Võistluste korraldus ja läbiviimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela koostöös Spordiklubiga Haapsalu.

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.
Spordihoonesse sisenemisel peavad 18+ inimesed esitama COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimistõendi või COVID-19 viiruse läbipõdemise tõendi. Reeglite eirajad võistlusele ei pääse.

IV Osavõtjad
Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine
Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:

a) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sünd. 1977-2002)
   - meesveteranid (sünd. 1976 ja varem)
   - naised (sünd. 1977-2002)
   - naisveteranid (sünd. 1976- varem)
   - neiud (sünd. 2003 ja hiljem)
   - noormehed (sünd. 2003 ja hiljem)

Ajakava:

Püss ja püstol 40 lasku

naised, naisveteranid, neiud, noormehed

I vahetus

10.00 - 11.15

II vahetus

11.30 - 12.45

III vahetus

13.00 - 14.15

IV vahetus

14.30 - 15.45

Vajaduseltäiendavvahetus

16.00-17.15

(?Võistlejate suure arvu korral võib tulla täiskasvanute püstol laskmisele ka 6. novembril.)

Võistluste orienteeruv lõpetamine 16.30 (või 18.00).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid,
kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II -47 p, III - 45 p, 4.- 43 p, 5- 42  jne.Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv

VI  Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga. II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII  Majandamine
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on  6 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Spordiklubi Haapsalu). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Vajadusel võimalik tellida majutus Haapsalu Spordibaasidest (telefon 47 25060).

VIII  Registreerimine
Registreerimine teostada arvulisel harjutuste kaupa hiljemalt 25. oktoobriks 2021.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad
. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX.Info
Vahetused 1. novembriks.
Võistluste info:  Mati Seppi, mobiilil 5187748 või e-mail seppi.mati@gmail.com
Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

X  Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Lääne Maakonna Spordiliit ”Läänela”

Spordiklubi Haapsalu

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner