17. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus „Tunne Häädemeeste valda“

Juhend-pdf

JUHEND

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.
 5. Tutvustada Häädemeeste valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.

II         Aeg ja koht

Lükkasime omavalitsusjuhtide mitmevõistluse kevadesse, sest viiruseohu tõttu talvel võistlusi korraldada ei saanud.

Võistlused toimuvad 19. mail 2021. aastal Häädemeeste vallas.
Saabumine kolmapäeval, 19. mail kell 9.45 Jõulumäe Tervisespordikeskusesse (Leina küla, Häädemeeste vald).

Soovijatel võimalus organiseerida ise majutus - Jõulumäe Tervisespordikeskuses.
Koduleht: http://www.joulumae.ee

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed.
Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Häädemeeste Vallavalitsuse, Pärnumaa Spordiliidu ja Jõulumäe Tervisespordikeskusega. Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhendeid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

V         Spordialad                           

 1. Kettagolf
 2. Kuulijänn
 3. Lumepalli täpsusvisked
 4. Jalgrattakross
 5. Orienteerumine
 6. Golf
 7. Tennise täpsuslöögid
 8. Mõttemäng
 9. Ammulaskmine
 10. Sangpomm

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Häädemeeste Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 100 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 17. maiks 2021. a kella 12-ks (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet, T-särgi number ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil: karel.tolp@haademeeste.ee   
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X         Muu info

Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem – tel 56673533, e-mail: karel.tolp@haademeeste.ee
Eestimaa Spordiliit Jõud - Tarmo Volt, tel 5040612, e-mail: tarmo@joud.ee

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÄRNUMAALE!

AJAKAVA    (orienteeruv)

Kolmapäev, 19. mai

10.00               Hommikusöök
10.20               Avamine koos võistlejate gruppidesse jagamisega
10.40               Kettagolf, kuulijänn, lumepalli täpsusvisked, jalgrattakross (kate nii pinnas kui asfalt) Jõulumäe Tervisespordikeskuses
12.00               Lõunasöök
12.30               1. grupp Golf Pärnu Bay Golf Links
                        2. grupp tennise täpsuslöögid Uulu Põhikooli staadionil ja mõttemäng Uulu Põhikooli aulas
13.30               1. grupp tennise täpsuslöögid Uulu Põhikooli staadionil ja mõttemäng Uulu Põhikooli aulas
                        2. grupp Golf Pärnu Bay Golf Links
14.30               Orienteerumine Reiu külas
15.45              1. grupp ammulaskmine Häädemeeste staadionil
                       2. grupp  sangpomm Eakate Kodu õuealal
16.45              1. grupp sangpomm Eakate Kodu õuealal
                       2. grupp  ammulaskmine Häädemeeste staadionil
17.45              Jõulumäe Tervisespordikeskuses pesemine, söömine ja autasustamine

9 võistlusala toimuvad välitingimustes 1 võistlusala toimus siseruumides. Palun jälgida maski kandmise kohustust!

 

Info spordialade kohta

 1. Kettagolf. Mängitakse discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga saada discgolfi ketas korvi. Mängitakse vähemalt 9 korvi. Paremuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

 2. Kuulijänn. 5 erinevast asendist (parem käsi, vasak käsi, eest jalge vahelt, pea kohalt ette kahe käega, üle pea seljaga heitesuuna poole). Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie heite pikkuse summa.

 3. Lumepalli täpsusvisked. Klassikaline lumepallivise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat tulemust. Paremuse määrab punktide arv.

 4. Jalgrattakross. Toimub Jõulumäel. Distants ca 3 km, eraldistart. Stardikohtade määramisel arvestatakse eelmiste aastate KOV juhtide võistluste tulemusi. Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.

 5. Orienteerumine. Toimub Reiu külas. Paremusjärjestuse määrab raja läbimise aeg. Toimub ka  boonussekundite lahutamine vastavalt sportlike lisaülesannete täitmisele.

 6. Golf. Toimub Pärnu Bay Golf Liksis.  Paremuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne löökide arv.

 7. Tennise täpsuslöögid. Igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat tulemust.
  Paremuse määrab punktide arv.

 8. Mõttemäng. Aja peale.

 9. Ammulaskmine. Toimub Häädemeeste staadionil. Paremuse määrab punktide arv.

 10. Sangpomm. Toimub Häädemeeste Eakate Kodu õuealal. Rebimine 3 minuti jooksul, 1 kord võib kätt vahetada. Naiste sangpomm 8 või 12 kg, meestel 24 kg. Paremuse määrab rebimiste arv.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Häädemeeste Vallavalitsus
Pärnumaa Spordiliit
Jõulumäe Tervisespordikeskus

s4894

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner