Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kettagolfis

Juhend  -  juhend pdf

Eesmärk:
Populariseerida kettagolfi harrastamist Eestimaal. Selgitada välja EMSL Jõud 2021. aasta meistrid kettagolfis.

Aeg ja koht:  
Võistlused toimuvad  3.  juulil 2021. a. Jõulumäe Tervisespordikeskuses.

Võistluste korraldamine:   
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga, võistlused viib läbi discgolfiklubi Hole-in-One. Peakohtunik: Margo Peters; e-mail: margo.peters.ee@gmail.com tel: +372 56649492

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

Võistluste formaat: 
Mängitakse kaks ringi (üks punasel ja teine kollasel rajal). Raja reeglid vastavalt raja kaartidele. Võistlejad lähetatakse rajale shotgun stardiga (kõik võistlejad stardivad üheaegselt.) Esimesel ringil loositakse grupid discgolfmetrixi abiga. Teisel ringil on grupid divisjonide kaupa vastavalt esimese ringi paremusjärjestusele.

Võistluste reeglid:   
Mängitakse PDGA reeglite järgi. Eestikeelsed ja inglisekeelsed reeglid - http://discgolfiliit.ee/reeglid/

Osavõtjad ja divisjonid:     
Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade sportlased ja külalisvõistlejad. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest. Võisteldakse individuaalselt ja maakondade võistkondadena.           

Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes divisjonides:
 
Juuniorid (mehed)      (≤15, s.o 2006. a ja hiljem sündinud)           
Juuniorid (naised)      (≤15, s.o 2006. a ja hiljem sündinud)           
Mehed                        (1982. – 2005. a  sündinud)  
Naised                        (1982. – 2005. a  sündinud)  
Seeniorid (mehed)      (40+, s.o 1981. a ja varem sündinud)

Seeniorid (naised)      (40+, s.o 1981. a ja varem sündinud)           
Mängijal lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.

Ajakava võistlustel:

09:30 – 10:00 Võistlejate registreerimine

10:00 – 10:30 Reeglite lühitutvustus (vajadusel), liikumine oma stardirajale

10:30 – Esimese ringi algus (punane rada)

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 13:30 Uute gruppide avalikustamine, liikumine stardirajale

13:30 – 16:00 Teine ring (kollane rada)

Võistlejate autasustamine esimesel võimalusel peale teist ringi.

 

Paremusjärjestuse selgitamiseks: 
Igas divisjonis selgitatakse välja kolm parimat. Esikolmiku võrdsete tulemuste korral toimub kiire lõppmäng korraldaja poolt valitud radadel.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga maakonna 4 parima mehe ja 2 parima naise tulemuse kohapunktid (maakonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori tulemus). Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: 
I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Võrdsete tulemuste korral saavad mängijad keskmised koha punktid.

Autasustamine
Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kõikide võistlusklasside kolme parimat medali ja diplomiga. Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ning III koha saavutanud maakonda diplomitega. Korraldaja võib välja panna lisaauhindu individuaalarvestuses.

Registreerimine toimub dgmetrix keskkonnas https://discgolfmetrix.com/1721071 alates 09.06 kell 13:00

Tähtaeg on  01.07.2021 kell 20:00

Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot.

Osalustasu tasumine:
Saaja: DISCGOLFIKLUBI HOLE-IN-ONE
Arveldusarve: EE392200221050889720
Selgitus: Jõud2021, osavõtja nimi (nimed), kelle eest makstakse        
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Osalustasu õigeaegne maksmine tagab koha võistlusel.

INFO ja tulemused:
Registreeritud võistlejad, nende stardirajad ja mängu tulemused kajastatakse Discgolfmetrix’i kodulehel https://discgolfmetrix.com/1721071 ning EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g79/

Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija. Võistluse korraldajad ja võistlejad peavad järgima kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendit COVID-19 perioodil. Lisainfo: https://www.kriis.ee/et/sporditegevus-valirajatised-treeninglaagrid

Võimalus tellida lõunasöök hinnaga 4.10 € (praad,magustoit). Lõunasöögi soovist teada anda registreerimisel. Tasumine kohapeal sularahas või ülekandega koos osalustasuga. Lõuna ainult ettetellimisel koos registreerimisega.

Eestimaa Spordiliit Jõud    
Pärnumaa Spordiliit           
Discgolfiklubi Hole-in-One

s5230s5231s5228s5229

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner