Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses 2021

Juhend - pdf

 I. Eesmärk
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021.a. meistrid  sangpommi võistluses.
Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.

II. Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  14. augustil 2021.a. Jõgeva Spordikeskuses Virtus, Aia 40 Jõgeva.
Võistluste avamine ja algus kell 11:45.
Võistlejate kaalumine kell 10:30-11:30.

III. Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Jõgevamaa Spordiliit Kalju.
Võistluste peakohtunik on Ülo Kuusk – tel.51961112  e-mail andres.metjer@gmail.com
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakonna territooriumil elavad, töötavad või õppivad sportlased. Võistkonda kuuluvate sportlaste arv ei ole piiratud.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm
Võistlused on täiskasvanutele ja U18 noormeestele (sündinud 2003 ja hiljem).
Võistkonna suurus on piiramatu.
Noormehed U18 (2003 ja hiljem sündinud) kehakaaludes -75 kg ja +75 kg; 16 kg või 24 kg sangpomm (24 kg* koef 2)
Mehed kehakaaludes -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, -85kg, -95kg, +95 kg; 24 kg või 32 kg sangpomm (32 kg*koef 2)
Naised kehakaaludes -68kg (12 kg sangpomm) ja +68 kg;  16 kg  või 24 kg sangpomm (24kg*koef 2)
Individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine
Kehakaalude kolme paremat võistlejat autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.

Registreerimine

  1. Registreerimine teha hiljemalt 8. augustiks 2021.a.
  2. Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/
  3. Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
    Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. 
Osavõtumaks tasutakse Jõgevamaa Spordiliit Kalju arveldusarvele esitatud arvete alusel.
Osavõtumaksuks on 6 € võistleja kohta.
Lähetuskulud kannavad lähetajad.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Jõgevamaa Spordiliit Kalju

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner