Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused novuse paarismängus 2021 a.

Juhend - pdf

Eesmärk
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021. a meistrid Novuse paarismängus.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad  17. juulil 2021. a Viru- Nigula Kaarhallis.
Registreerimine ja loosimine toimub kell 9.00-9.45 kohapeal Viru- Nigulas.
Võistluste algus kell 10.10.

Juhtimine ja korraldamine: 
Võistlused korraldavad Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti Novuse Liit ning MTÜ Visad, peakorraldaja Ralf Burk koos kohtunikekoguga.

Osavõtjad: 
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11. eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ning on tasunud osavõtumaksu.
Osaleda võivad kõikide Eesti maakondade sportlased.

Võistlusklassid:
1) segapaarid, 2) meespaarid ja 3) parasportlastest paarid, mõlemad mängijad kuuluvad parasportlaste hulka.
Kõik paarid mängivad koos ning üldarvestusest selgitatakse võistlusklasside parimad.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja läbiviimise süsteem
Võistlused viiakse läbi Eestis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.
Kõik paarismängijad mängivad (sõltuvalt osalejate arvust) śveitsi süsteemis, vähemalt 7 vooru Šveitsi süsteemi korral (või ringsüsteemis). Mängitakse parem 4-st (3:0, 3:1, 2:2).
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma.                             Üldsumma võrdsete punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger,  progresseeruv.
Ringsüsteemi korral võrdsete punktide korral määrab järjestuse omavaheline mäng(ud), Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe.

Inventar
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar (löögikettad ja mänguseibid) ja laudade määrdeks boorhape.

Autasustamine
Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kõikide võistlusklasside kolme parimat paari medali ja diplomiga.

Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks - kõigil: mehed, naised, veteranid, noored 6 eurot /võistleja. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Registreerimine
Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 15.07.2021 a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes rahvusvahelistele võistlusmäärustele.     
Peakorraldaja ja peakohtunik:       Ralf Burk, MTÜ Visad; e-mail ralfburk57@gmail.com
Peakohtuniku asetäitja, sekretär:  Guido Trees, MTÜ Eesti Novuse Liit
                                                    guidotrees@gmail.com  tel.5278 829

Eestimaa Spordiliit Jõud
Eesti Novuse Liit
MTÜ Visad
 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner