26. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND (pdf)

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.

 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.

 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.

 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.

 5. Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 75. aastapäeva.

 6. Tutvustada Valga valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 21.- 22. juulil 2021. aastal Valga vallas.
Saabumine kolmapäeval, 21.  juulil kell 11.00 – 11.30 Valga linna, J. Kuperjanovi 36 (Valga spordihall).

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valga Spordi, Valga Vallavalitsuse ja sihtasutusega Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V         Spordialad               

 1. Korvpalli osavusharjutus   
 2. Orienteerumine
 3. Vigursõit ATV-ga
 4. Kettagolf 
 5. Militaarala    
 6. Noolevise
 7. Mälumäng
 8. Kuulijänn
 9. Laskmine              
 10. Redeligolf

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Valga Vallavalitsuseeelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 14. juuliks 2021. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev ametning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil tonu.vahtra@valga.ee
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist. 

X         Majutus

Majutus on Kaldavere turismitalus. https://kaldavere.ee/  

XI       Muu info

Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid, muudatustest teavitatakse ka osalejaid.
Korraldaja teeb vastavalt riiklikele soovitustele kõik endast oleneva, et tõkestada Covid-19 viiruse levikut. Osalejal tuleb teadvustada, et oht haigestumiseks on olemas ka kõikide nõutud meetmete rakendamisel.

Kontakt: spordi- ja noorsootöö spetsialist, Tõnu Vahtra - tel 5301 1787, e-mail tonu.vahtra@valga.ee

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE VALGAMAALE!

AJAKAVA    (orienteeruv)                       

Kolmapäev, 21. juuli                

11.00 - 11.30  Saabumine ja registreerimine           Valga spordihoones, J. Kuperjanovi 36
11.30               Avamine, tervitused
12.00              Korvpalli osavusharjutus
13.00              Lõunasöök
14.30               Linnaorienteerumine
15.45               Vigursõit ATV-ga
16.15               Kettagolf
17.00              Militaarala
19.00               Saun
21.00               Õhtusöök ja esinejad
22.00               Noolevise

Neljapäev, 22. juuli

8.30 - 9.15     Hommikusöök
9.30                Mälumäng 
10.30               Kuulijänn    
11.30               Laskmine
12.45              Redeligolf
14.00               Lõunasöök
14.30               Lõpetamine ja autasustamine


Info spordialade kohta       

1. Korvpalli osavusharjutus
Võistlus toimub Kungla tn välisväljakul. Mängija sooritab 1 min jooksul viskeid 3-st viskekohast – korvi alt, vabavise ja 3-punkti vise. Paremusjärjestuse määrab parem saavutatud punktide arv. Eraldi peetakse arvestust meestele ja naistele. 

2. Linnaorienteerumine
Võistlus toimub Valga/Valka keskväljakul. Võistleja valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee. Paremusjärjestus selgitatakse vastavalt läbitud kontrollpunktide läbimisele. Võrdsete punktide korral saavutab kõrgema koha kiiremini raja läbinud võistleja.
Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Võistluse kontrollaeg on 45 min.

3. Vigursõit ATV-ga
Võistlus toimub ATV-dega, kahe võistlejaga paralleelsetel radadel. Eesmärk on läbida rada kaotamata masinal olevaid vahendeid, samas võimalikult kiiresti. Rada läbitakse aja peale, kaotatud esemete eest saab miinuspunkte.

4. Kettagolf
Võistlus toimub Jaanikese motokeskuse discgolfi rajal. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

5. Militaarala
Võistluse viib läbi sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. Võistlejal tuleb kasutada laserrelva ja tabada etteantud sihtmärgid. Paremusjärjestuse määrab tabatud märkide arv ja sooritusaeg.
Krassikross
Vabaala, mis pole kohustuslik ja mille eest punkte ei jagata, küll aga võib plusspunkte saada kaaslastelt julguse ja kartmatuse eest ning miinuseid lõunasöögi väljutamise eest. Ala käigus läbivad kõik võistlejad ühiselt Jaanikese krossiraja Kraz tüüpi veoautol.

6. Noolevise
Võistlus toimub Kaldavere turismitalus. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

7. Mälumäng
Võistlus toimub Kaldavere turismitalus. Mäng koosneb kolmest erinevast plokist, kasuks tulevad teadmised spordist, korraldava valla tegemistest ja muust huvitavast laias ilmas toimuvast.

8. Kuulijänn
Võistlus toimub Valga keskstaadionil. Kuulijänn 5 erinevast asendist. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.

9. Laskmine
Võistlus toimub Jaanikese lasketiirus. Laskmine toimub täiskaliibrilisest vintrelvast.

10. Redeligolf
Võitlus toimub Valga keskväljakul. Mäng toimub turniiri põhimõttel, kus osalejad loositakse turniiritabelisse. Paremusjärjestus selgub kohamängude tulemusel.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valga Vallavalitsus
Valga Sport

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner