Eestimaa Spordiliit Jõud 2021. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend - (juhend pdf)

AJAKAVA

I Eesmärk

  1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis;
  2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi;
  3. Selgitada EMSL Jõud 2021. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 8. augustil, 2021. a. Pärnu Rannastaadionil, Ranna puiestee 2, Pärnu, 80012, algusega kell 12.00.

III Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Peakohtunik:  Priit Neeme, 5132563, priit@2silda.ee
Peasekretär: Jaak Israel, 55698844, jaak.israel@akg.vil.ee
Võistluste info: Kaisa Kirikal, 53494331, info@psl.ee

IV Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade võistkondadel ja külalisvõistlejail. Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. meeste 5000m ja teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses. Võistlused on individuaal – võistkondlikud.

V  Vanuseklassid ja programm

B-klass (U-16)    

poisid ja tüdrukud

sünniaastad 2006- 2009

A-klass (U-18)

noormehed ja neiud     

sünniaastad 2004 - 2005

M-klass

mehed

sünniaastad 1982 – 2003

N-klass

naised

sünniaastad 1987 – 2003

MV I - klass

meesveteranid

sünniaastad 1972 – 1981        

MV II - klass

meesveteranid  

sünniaastad 1971 ja varem sündinud

NV I - klass

naisveteranid

sünniaastad 1977 - 1986

NV II – klass

naisveteranid

sünniaastad 1976 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV I, MV II
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda 
M 5000 m (ühes vanusegrupis) 
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis) 

TB, TA, N, NV I, NV II
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)       

VI  Tehnilised tingimused
1. Kõrgushüpe (teine kõrgus) 
    Tüdrukud B      -           130 cm 
    Neiud A           -            140 cm 
    Naised             -             140 cm 
    Naisveteranid   -          130 cm 
    Poisid B          -              150 cm 
    Noormehed A   -          160 cm 
    Mehed             -             170 cm 
    Meesveteranid  -         150 cm       

2. Heitevahendite kaalud

 

kuul

ketas

oda

Tüdrukud B

3 kg

0,75 kg

400 g

Neiud A

3 kg

1 kg

500 g

Naised

4 kg

1 kg

600 g

NV I

4 kg

1 kg

600 g

NV II

3 kg

1 kg

500 g

Poisid B

4 kg

1 kg

600 g

Noormehed A

5 kg

1,5 kg

600 g

Mehed

7,26 kg

2 kg

800 g

MV I

7,26 kg

2 kg

800 g

MV II

6 kg

1,5 kg

700 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
4. Väljakualadel on kõikidel neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid. Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti, 4.koht- 19 punkti jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Teatejooksudes koefitsent 2,0. Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

VIII  Autasustamine
Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalitega. Diplomi soovist tuleb peale võistlust teada anda korraldajale ja see saadetakse järgi. Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikus arvestuses autasustatakse  I – III kohale tulnud võistkonda karika ja diplomiga.

IX Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
http://www.joud.ee/est/g161/   hiljemalt  3.augustiks, 2021.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. 
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Muudatuste tegemine  võistluspaigas 1 tund enne võistluste  algust.

X Majandamine ja osavõtumaksud
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta. Tasuda saab arve alusel. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

XI Üldiselt
1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele. 
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Pärnumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner