Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend 
Juhend pdf

I  Eesmärk
-  Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal.
-  Selgitada EMSL Jõud 2021. aasta meistrid petangis.

II  Aeg ja koht
Võistlused toimuvad pühapäeval, 15. augustil 2021. aastal algusega kell 10.00 
Võrus, Roosi tn petangiväljakutel.

III  Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud, võistlused viib läbi  MTÜ WICIA Petanque klubi.
Võisteldakse vastavalt "Petangispordi ametlikele reeglitele".
Peakohtunik: Silver Kingissepp e-post: silver@uuskalda.ee  tel; 55925832         
Abikohtunik: Jaan Joonas tel. 53410479

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

IV  Osavõtjad
Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistlusviis: trio. Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget. 
Korraga on väljakul 3 mängijat. Lubatud on 1 vahetus mängus. Kasutada võib ka harrastuskuule.
Võistlusklassid: põhiklass ja naised 
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.

V  Maakondade paremusjärjestuse selgitamine
Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne. Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI  Autasustamine
I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomitega. 
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. 

VII  Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 30 eurot võistkonna kohta. Tasuda saab MTÜ WICIA Petanque klubi poolt esitatud arve alusel või eelneval kokkuleppel kohapeal sularahas.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII  Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 6.08.2021 kella 21.00-ks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX  Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija. 
Võistluse korraldajad ja võistlejad peavad järgima kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendit  COVID-19 perioodil.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Petanque klubi WICIA MTÜ

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner