Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kabes 2020

Juhend - (juhend .pdf)

I Eesmärk

1.     Pakkuda kabetajatele võistlusvõimalusi.
2.     Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020.a meistrid kabes.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub laupäeval, 4. septembril 2021. aastal algusega kell 12.00 Tallinnas Nõmme Huvikooli Vikerkaare majas (Vikerkaare 10, III korrus – asub Pääsküla kooliga samas majas, huvikooli sissepääs Nõmme ujula taga). https://www.nommehuvikool.ee/kontakt/

Võistlejate kohaloleku kontroll eelregistreerimise alusel toimub võistluspaigas kuni 10:50-ni.

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikide Eesti maakondade ja valdade kabetajatel.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Nõmme Kabeklubi koos Nõmme Huvikooli ja Eesti Kabeliiduga.

Võistlus toimub järgmistes vanusegruppides:
- täiskasvanud: mehed ja naised
- 2004.a ja hiljem sündinud noored: poisid ja tüdrukud (kadetid)
- 2007.a ja hiljem sündinud noored: poisid ja tüdrukud (minikadetid)

Mängitakse vene kabet 9 vooru šveitsi süsteemis. Kui grupis on vähem, kui 20 mängijat, võib peakohtunik vähendada voorude arvu või liita grupid kokku.
Mõtlemisaeg on 10 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 5 sekundit. Mängitakse FMJD reeglite järgi, kiirkabe erisustega.

Pärast  4. vooru kohvipaus täiskasvanutele, pärast 5. vooru noortele.
Mängijatel kaasa võtta vahetusjalanõud.

V Autasustamine

EMSL Jõud autasustab kõikide vanusegruppide kolme paremat medali ja diplomiga.
Nõmme Huvikool autasustab iga grupi võitjat karikaga.

VI Majandamine 

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 5 eurot täiskasvanud võistleja ja 2 eurot noore kohta, mis tuleb üle kanda hiljemalt 31. augustiks 2021.a Nõmme Kabeklubi kontole: EE052200221014179421.
Selgitusse: KABE JÕUD, võistlejate nimed või arv.
Kõikide osaleleda soovijate 2020. aastal makstud osavõtumaks on kehtiv. Vajalik on uuesti kinnitada oma osalemine.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VII Eelregistreerimine

  1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 31. augustiks 2021.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/.
  2. Palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
    Seoses pandeemia COVID-19 tulenevast võimalikest täienevatest piirangutest, palume jätta registreerimislehele kontakttelefoni number, et võistluse mittetoimumisel anda kohest tagasisidet.
    Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala läbiviijale ja peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

  3. Registreerida on võimalik ka ka e-posti teel saates aadressile heinar.jahu@gmail.com ja  aare.harak@winston.ee osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta, maakonna ning arve maksja rekvisiidid.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija koos peakohtunikuga.
Peakohtunik:    Aare Harak - mob 5106052, e-mail aare.harak@winston.ee
Abikohtunik:    Krista Villemson

Täiendav info:
Peakorraldaja:   Heinar Jahu - mob 55682500, e-mail heinar.jahu@gmail.com             

Eestimaa Spordiliit Jõud
Nõmme Kabeklubi
Nõmme Huvikool
Eesti Kabeliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner