Eestimaa Spordiliit Jõud 2021. aasta noorte meistrivõistlused lauatennises

Juhend - pdf

I Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi ja selgitada EMSL Jõud 2021.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 5. septembril 2021.a Aseri Vabaajakeskuses algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat võistluspäeval kuni kella 10.45-ni.

Eelregistreerimine teha 4. septembriks 2021.a.

III Korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistluste peakohtunik on Pekka Laidinen,  tel. 527 2757
Võistluste läbiviija on Kaire Kutsar, telefon 335 1412, e-post kaire.kutsar@mail.ee
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV Osavõtjad
Osa võivad võtta Eesti maakondades elavad või maakondade spordiklubides registreeritud lauatennisistid.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
A - kl. sünd. 2003- 2005
B - kl. sünd. 2006- 2007
C - kl. sünd. 2008 - 2009
D - kl. sünd. 2010 ja nooremad

Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine
Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Registreerimine
Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Kaire Kutsar, e-post kaire.kutsar@mail.eevõi registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on
vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed
jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega

VII Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtutasust.
Osavõtutasu on 4 eurot osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või Aseri Spordiklubi  a/a 221011577945 Swedbangas.

VIII Üldiselt
1. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.
2. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Aseri Spordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner