Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused novuses 2021 a.

Juhend -pdf

Eesmärk
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021. a meistrid Novuse üksikmängus.
Selgitada välja maakondade võistkondlik paremusjärjestus Novuses.
Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. aastapäeva

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad  9. oktoobril 2021. a Raasiku Spordihoones.
Registreerimine ja loosimine toimub kell 9.00-9.45 Raasiku Spordihoones.
Võistluste algus kell 10.10.

Juhtimine ja korraldamine: 
Võistlused korraldavad Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti Novuse Liit ning MTÜ Peningi Koroonamänguklubi, peakorraldaja Guido Trees koos kohtunikekoguga.

Osavõtjad: 
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11. eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ning on tasunud osavõtumaksu.
Osaleda võivad kõikide Eesti maakondade sportlased.

Võistlusklassid:
neiud                     s.a. 2003. a ja hiljem            noormehed         s.a. 2003. a ja hiljem
naised                   s.a. 1962-2002 a.                 mehed                s.a. 1962-2002 a.
naisveteranid        s.a.1961. a ja varem             meesveteranid   s.a. 1961. a ja varem
parasportlased      naised seisjad                       mehed seisjad,
parasportlased      naised istujad                        mehed istujad       

Mehed ja naised mängivad eraldi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

Programm ja läbiviimise süsteem
Võistlused viiakse läbi Eestis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.
Mehed, meesveteranid, noormehed, parasportlased mehed seisjad ja parasportlased mehed istujad mängivad śveitsi süsteemis, 9 vooru. Naised, naisveteranid, neiud, naised parasportlased seisjad ja naised parasportlased istujad mängivad vähemalt 7 vooru, sõltuvalt osalejate arvust, kas šveitsi või ringsüsteemis.
Mängitakse parem 6-st (4:0, 4:1, 4:2, 3:3).
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Üldsumma võrdsete punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger,  progresseeruv.
Ringsüsteemi korral võrdsete punktide korral määrab järjestuse omavaheline mäng(ud), Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse maakonna 5 parema võistleja vanuseklasside kohapunktid olenemata võistlusklassist.
Igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Inventar
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar (löögikettad ja mänguseibid) ja laudade määrdeks boorhape.

Autasustamine
Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kõikide võistlusklasside kolme parimat medali ja diplomiga. Võitja võistkonda (maakonda) autasustatakse karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomiga.

Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks - mehed, naised, veteranid 5 eurot, noored osalustasuta. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Registreerimine
Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 7. oktoobriks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.     
Peakorraldaja ja peakohtunik:       Guido Trees; e-mail guidotrees@gmail.com tel.5278 829
Peakohtuniku asetäitja, sekretär:  Teisi-Liis Vaik, Peningi Koroonamänguklubi.                                                        

Eestimaa Spordiliit Jõud
Eesti Novuse Liit
MTÜ Peningi Koroonamänguklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner