Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021. a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.
Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. aastapäeva

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 12. oktoobril 2021 Võrus. Mängud toimuvad nii Võru Spordikeskuse Räpina mnt 3a kui Fr. R. Kreutzwaldi 16 pallisaalides.

Mängude algus kell 10.00. Täpne alagruppide jaotus peale eelregistreerimist.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2007. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil. Spordihoonetesse sisenemisel peavad 18+ inimesed tõendama koroonanegatiivsust kehtiva vaktsineerimistõendi või kiirtestiga. Testi saab ka kohapeal osta (hind 3.50) või ka kaasa võtta oma, avada tuleb pakend igal juhul testimine sooritada administraatori juuresolekul fuajees.
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Võrumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Võrumaa Spordiliit, kontakt Merike Õun tel 5165720 merike.oun@gmail.com
Võistluste peakohtunik Võru Spordikooli treener Timo Kuus,  tel 56990500 , e-post timokuus24@gmail.com

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Mängitakse kahes majas, kolmel väljakul, neljas alagrupis. Alagruppide 2 paremat saavad veerandfinaalidesse, sealt poolfinaalidesse ja kohamängudesse Räpina mnt pallisaalis. Alagruppide 3ndad teevad omavahelise turniiri Kreutzwaldi 16 spordihoones. Võistkondadel kaasa oma soojenduspallid!

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda arve alusel Võrumaa Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Osalejatele on võimalus teha toitlustamise ettetellimine (vaata punkt VIII) Võrumaa Spordipuhvetisse. Toidu maksumus on 5 € , tulu läheb Võrumaa noorte sportlaste heaks.

VIII Registreerimine
Registreerimine ja toitlustuse ettetellimine teha hiljemalt 6. oktoobriks 2021 EMSL Jõud kodulehel asuval registreerimismoodulis http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse
www.joud.ee  ja  http://vorumaaspordiliit.ee/
NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Võrumaa Spordiliit
Võru Spordikool

s5380                            s5383

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner