Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales 2021
ONLINE`s  
Vint.ee portaalis

Juhend -(juhend .pdf)

(Vint.ee konto loomise juhend .pdf)

I Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.
Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. Aastapäeva

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad laupäeval 20. novembril 2021. aastal algusega kell 11.00 ONLINE`s  www.Vint.ee portaalis.

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused viib läbi Tallinna Maleklubi ja peakohtunik on FA Hendrik Olde tel. 5142625

Võistlused toimuvad järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised)

B-turniir 2003.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),

C-turniir 2007.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),

D-turniir 2011.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)

A-turniiril  (st täiskasvanute arvestuses) mängivad mehed ja naised võimalusel eraldi (kui naisi on vähemalt 7). Kui naismängijaid on alla seitsme, mängitakse ühel turniiril, kuid paremusjärjestus määratakse eraldi.

B-, C-, D- turniiri vanuseklasside neiud ja noormehed mängivad ühel turniiril, kuid paremusjärjestus määratakse eraldi.

Võimalusel mängitakse kõikidel turniiridel 7 vooru šveitsi süsteemis. Täpse voorude arvu ja võistlussüsteemi otsustab peakohtunik pärast eelregistreerimise tähtaja lõppu.

Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 3 sekundit. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.

Kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja kui kohtunikud tuvastavad ebaausa käitumise, eemaldatakse mängija turniirilt.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

a) Buchholz ilma nõrgema vastaseta; b) Progresseeruvat koefitsenti.

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide võistlusklasside (A, B, C, D) I, II ja III koha võitnud võistlejaid diplomite ja medalitega. Võistlusklasside (A, B, C, D) üldvõitjaid autasustatakse eriauhindadega. Auhinnad toimetatakse paremateni peale võistlust.

VII Majandamine
Osavõtutasu B-, C- ja D-turniiril on 3 eurot osaleja kohta ning A-turniiril 4 eurot. Osalustasu tuleb kanda Tallinna Maleklubi kontole  SEB Pangas  EE541010220237168226  hiljemalt registreerimistähtaja lõpuks (vajadusel esitatakse osavõtutasu ettemaksuarve). Registreerimisel alates 19. novembrist lisandub osavõtutasule 2 eurot.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine palume teha EML-i elektroonilises kalenderplaanis http://www.maleliit.ee/kalender/  hiljemalt 18. november kell 15.00 ning võistleja nimi ja Vint.ee kasutajanimi tuleb saata samaks ajaks e-posti aadressile  tallinnamaleklubi@gmail.com . Turniiriruumiga liitumine www.Vint.ee `s, avatakse 30 minutit enne võistluste algust.

NB! Kõikidel osalejatel palume siduda kasutajanimi oma pärisnimega. Nii teame kellega mängime ja konkureerime.

IX Üldiselt
Võimalikud protestid lahendab võistluste aukohus koos korraldajate ja peakohtunikuga.
Täiendavateks küsimusteks e-posti aadress tallinnamaleklubi@gmail.com või telefon 5142625 (Hendrik Olde).

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tallinna Maleklubi

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner