Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" lahtised meistrivõistlused noormeeste käsipallis (1992.a. ja hiljem sündinud)

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2006.a. meistrid noormeeste käsipallis.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 21.-22.oktoobril 2006.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 21.oktoobril kell 12.00.

III  Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eesti Maaspordi Liit "Jõud" ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonnalt 300.- krooni, mis tuleb tasuda kohapeal.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 17.oktoobriks telefonil 5183807- Lembit Nelke.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Lembit Nelke.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"
Käsipalliklubi Viljandi HC
 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner