Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tõstmises 2021

Juhend - pdf

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021.a. meistrid  tõstmises.
  2. Selgitada välja maakondade võistkondlik paremusjärjestus  tõstmises.
  3. Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. Aastapäeva

II Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  20. novembril 2021. a. Albus  Rahvamajas, Albu küla, Järva vald, Järvamaa.
Võistluste avamine ja algus kell 11.00, mandaat kuni 9.00 – 10.00 võistluspaigas.
Võistlejate kaalumine kõigile kell 9.00 - 10.00. Edasi ajakava kohaselt, mis selgub pärast registreerimist

III Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Järvamaa Spordiliit koos Spordiklubi Vargamäega.
Võistluste peakohtunik on Ahti Uppin , ahtiuppin09@gmail.com, tel. 52 14271
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

IV Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlasi. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud: 
Mehed  10 kaalu: -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, -96kg, -102kg, -109kg  ja +109kg.
Naised 8 kaalu: -49kg, -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, -76kg, -81kg ja +81kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse võistkonna 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.  

VI Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

VII Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 15. novembriks 2021a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Järvamaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on 6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 7€.
    Arve esitab Spordiklubi Vargamäe.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Vargamäe

Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner