Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Võistluste eesmärgiks on pakkuda noortele lauatennisistidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja EMSL "Jõud" 2006.a. parimad noortevõistkonnad lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 11.novembril 2006.a. Ida-Virumaal Aseri Spordihoones.
Võistluste algus kell 11.00. Mandaat kell 10.00-10.45 võistluspaigas.

III  Osavõtjad

Osa võivad võtta kõik noorte võistkonnad, millised on komplekteeritud maakondades ja maakondade linnades  elavatest või maakondades registreeritud klubide sportlastest.
Võistlused toimuvad kolmes vanuserühmas:
1987-1990.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1991-1993.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1994.a. sünd. ja nooremad   2 poissi ja 1 tüdruk

IV  Võistluste korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistluste läbiviimise süsteem pannakse paika võistluspaigas sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

V  Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seostud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks 50.- krooni võistkonna (2 P x 1 T) kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.

VII Registreerimine

Osavõtust informeerida hiljemalt  8.novembrini 2006.a. läbiviijat (Kaire Kutsar 5072198 või 3351412).

VIII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner