Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is  

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021. aasta meistrid meeste käsipallis.
Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 75. aastapäeva.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 6.-7. novembril 2021. a Tapa Spordikeskuses.
Mängude algus 6. novembril kell 11.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu. Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Tapa.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil. Spordihoonesse sisenemisel peavad 18+ inimesed tõendama koroonanegatiivsust kehtiva vaktsineerimistõendiga.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 100 eurot, mis tuleb tasuda Spordiklubile Tapa.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Elmu Koppelmann - telefon 56267181, e-mail elmu.koppelmann@tapa.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 22. oktoobriks 2021. a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Tapa

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner