Eestimaa Spordiliit Jõud 2021.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.

Juhend - Juhend pdf

I          Eesmärk
*
Populariseerida maadlussporti.
* Selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja   naistemaadluses.
* Selgitada võistkondlik paremusjärjestus kõikides kavas olevates maadlusliikides.
* Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. Aastapäeva

II         Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad pühapäeval,  28. novembril 2021.a Konesko Türi Spordihoones aadressiga F.J.Wiedemanni 3a/1, Türil, algusega kell 11.30.  Kaalumine 10.00-10.30, mandaat kuni kell 10.00 võistluspaigas.

III       Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös  Maadlusklubi Järvamaa Matimehed  ja Järvamaa Spordiliiduga.
Võistluste peakorraldaja on Mati Sadam , tel. 525 0582  e-mail: mati.sadam54@gmail.com
Peakohtunik  Hergo Andruse, tel. 53090803 e-mail:  Herxs89@gmail.com
Peasekrtär Veiko Proovel, tel. 56981570 e-mail:  veikoproovel@gmail.com
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes 1(üks) kolmanda koha omanik.

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

IV       Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2004.a ja hiljem.
Noorte kehakaalud:  -45, -48, -51 kg

Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-55, -60, -63, -67, -72,  -77,  -82, -87, -97,  -130 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne. Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2004.a ja hiljem.  
Noorte kehakaalud: :  -45, -48, -51 kg

Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
 -57 kg, -61, -65, -70, -74, -79,  -86, -92, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Naistemaadlus – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, -45, - 50,  -53, - 57,  -62,  -68,  -76 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI       Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI       Registreerimine
Registreerimine teostada hiljemalt 22. novembriks 2021.a EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII      Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta igal spordialal, mis tasutakse mandaadis või arve alusel. Lähetuskulud kannavad lähetajad.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner