Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2006.a. noorte meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk  ja ülesanne

Maakondade noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate  noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 18.novembril 2006.a.algusega kell 11.00 Pilistvere Kultuurimajas (Viljandi maakond, Kõo vald).

III Osavõtjad

Osa võtma oodatakse maakondade noormaletajaid sünniaastaga 1990 ja nooremaid. Osavõtust eelnev teatamine vajalik 15.novembriks telefonil 4337541 (kodune) või aadressil Viljandi, Riia mnt. 59-3 (Jüri Sammul) või jyri.sammul@mail.ee või rein@koo.ee .

IV  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eesti Maaspordi Liit ”Jõud” ja viib läbi Viljandi Maleklubi.

Võistlus toimub eraldi kolmes vanuserühmas:
A-turniir 1990.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele eraldi turniir)
B-turniir 1993.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele eraldi turniir)
C-turniir 1996.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele eraldi turniir)
Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 20+20 minutit.

Võistluste kava:
10.00-10.45                      Registreerimine
11.00-11.40                      I voor
11.50-12.30                      II voor
12.45-13.25                      III voor
13.40-14.20                      IV voor
14.20-15.00                      V voor
15.00-15.40                      VI voor
16.00-16.40                      VII voor
17.00                              Lõpetamine

Võistluste peakohtunik Jüri Sammul

V  Autasustamine

EMSL “Jõud” autasustab I, II ja III koha võitnuid diplomite ja medalitega.
Võrdsete punktide korral määrab paremuse iga vooru järgne punktide summa. Selle võrdsuse korral jäetakse ära
I vooru punktid jne.

VI Majandamine

Kõik osavõtuga seonduvad kulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja ise. Võistluste tehnilise läbiviimisega ja autasustamisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust ja EMSL ”Jõud” eelarvest.
Osavõtumaks on 25.- EEK võistleja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner